dentysta_maly

Komunikacja między dentystą a pacjentem

Komunikacja między lekarzem dentystą a pacjentem

Komunikacja interpersonalna zachodzi przy każdej interakcji co najmniej dwóch osób. Nasze pojedyncze słowa, pytania, złożone wypowiedzi, gesty, spojrzenia, uśmiechy, ton głosu, niektóre dźwięki, ubiór, dotyk – to wszystko i wiele więcej składa się na codzienną komunikację. Jednocześnie mnóstwo nieporozumień, niejasności i konfliktów ma podłoże w różnych zniekształceniach komunikacyjnych, np. gdy intencja lub sens czyjegoś przekazu zostały inaczej zrozumiane przez jego odbiorcę.

W oczywisty sposób dentysta i pacjent również się ze sobą komunikują. Jednak czy ta pozamedyczna kwestia ma znaczenie dla jakości obsługi w gabinecie stomatologicznym? Czy wysokie zdolności komunikacyjne są niezbędne w profesjonalnej opiece dentystycznej? Co oznacza komunikacja dentysta-pacjent? Czy i w jaki sposób kompetencje komunikacyjne wpływają na satysfakcjonującą relację z pacjentem?

Te pytania nabierają na znaczeniu zwłaszcza w obecnych warunkach w Polsce, gdy pacjenci są coraz bardziej wymagający, zwłaszcza jeśli decydują się na prywatne usługi („Płacę, więc wymagam”). Na konkurencyjnym rynku wykwalifikowanych lekarzy dentystów kompetencje pozamedyczne niejednokrotnie mogą decydować o sukcesie danego gabinetu.
Obecnie wielu pacjentów wymaga od swojego dentysty pełnej uwagi, empatii, zrozumiałego objaśnienia danego zabiegu, możliwości swobodnego wyrażania swoich potrzeb, obaw czy wątpliwości. Te i inne zachowania są bezpośrednio związane z konkretnymi kompetencjami komunikacyjnymi, które mogą być rozwijane przez dentystów w celu zwiększenia efektywności w ich praktyce.

kropa O jakich kompetencjach mowa?

Jest ich bardzo wiele, pierwszym krokiem może być rozpoznanie przez danego dentystę, z czym mógłby radzić sobie jeszcze lepiej i w jakim obszarze przydałoby mu się dodatkowe wsparcie, jak np. konkretne techniki zwiększające efektywność komunikacji.

Spośród poszczególnych kompetencji komunikacyjnych warto zwrócić uwagę najpierw na te najbardziej podstawowe, a jednocześnie dość trudne do opanowania na wysokim poziomie.

Kluczem do udanej komunikacji jest świadomość emocji i tego, jak wpływają one na przekaz i sposób rozmowy. Wydaje się, że komunikacja między dentystą a pacjentem będzie tym lepsza, im bardziej pozytywne będą ich emocje oraz im większym szacunkiem będą się darzyć. Natomiast pojawiające się negatywne emocje, stres czy zniechęcenie pacjenta mogą wymagać od dentysty świadomego zajęcia się nimi i zaawansowanych zdolności radzenia sobie z takimi sytuacjami.

Inną umiejętnością, jaka może być przydatna w pracy lekarza dentysty, jest aktywne słuchanie. Oznaczałoby ono autentyczne słuchanie pacjenta, wysłuchanie tego, co ma do powiedzenia, i dawanie mu poczucia, że jest słuchany. Czy nie tak wyobraziłby sobie idealną wizytę niejeden pacjent? Aktywne słuchanie to złożona kompetencja, której nabycie wymaga określonego treningu, jednak efekty mogą przerosnąć oczekiwania.

W związku ze wskazanymi kwestiami, a także na podstawie obserwacji dobrze prosperująccomdent-banerych gabinetów stomatologicznych, można założyć, że efektywna komunikacja jest kluczem do dobrej, satysfakcjonującej relacji dentysty z pacjentem, a także skutkuje większą lojalnością pacjenta, który jest zadowolony z każdego aspektu usługi. Dodatkowo zaawansowane kompetencje komunikacyjne mogą stanowić istotne narzędzie do wzmacniania porozumienia w procesie leczenia, łamania barier i radzenia sobie z lękiem przed zabiegiem stomatologicznym.

Obecnie nasza firma KIKO Business Solutions jest w trakcie realizacji międzynarodowego innowacyjnego projektu dofinansowywanego ze środków programu ERSAMUS + Unii Europejskiej COMDENT „Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych wśród lekarzy dentystów”. W ramach projektu realizujemy wiele zadań, w tym badamy potrzeby lekarzy dentystów w zakresie rozwijania kompetencji komunikacyjnych, jak też potrzeby pacjentów. Następnym etapem będzie opracowanie innowacyjnego programu szkoleniowego z tej tematyki, sprofilowanego specjalnie dla lekarzy dentystów.

Więcej  informacji o projekcie