KIKO Business Solutions Work-life balance szkolenie

Work-life balance

Work-life balance – gdy na szali jest Twoje życie zawodowe i osobiste

Work-life balance (w skrócie WLB) to pojęcie, które od kilku lat coraz częściej pojawia się w polskich artykułach, wypowiedziach ekspertów i świadomości Polaków. Większość z nas słyszała to określenie, ale czy wiemy, co naprawdę kryje się pod tą nazwą?

kropa Co oznacza work-life balance?

Termin „work-life balance” został wprowadzony w latach siedemdziesiątych w Wielkiej Brytanii (New Ways to Work and the Working Mother’s Association in the United Kingdom) i jest najczęściej tłumaczony jako równowaga pomiędzy pracą, a życiem osobistym. Nie chodzi tutaj bynajmniej o złoty środek uzyskany na wadze z szalkami „praca” i „prywatność”.

Work-life balance definiuje się jako koncepcję właściwego hierarchizowania swojej aktywności zawodowej (praca, kariera, rozwój kompetencji) i stylu życia (zdrowie, odpoczynek, przyjemności, rodzina, pasje, duchowość, rozwój osobisty). Na czym polega jednak właściwe hierarchizowanie? Przede wszystkim jest to sprawa wysoce zindywidualizowana, a tym samym zróżnicowana. Nie istnieje żadne uniwersalne równanie w rodzaju: 8 godzin pracy, 8 godzin prywatności i 8 godzin snu. Trzy godziny nużącej lub stresującej pracy mogą wymagać sześciu godzin intensywnej regeneracji, a pięć godzin poświęconych na realizację pasjonującego zadania może być samo w sobie nagrodą.

baner-WLB

“Dla jednego człowieka podział czasu na poziomie 75 % pomiędzy pracę i 25 % przeznaczonego na życie prywatne będzie jak najbardziej optymalny. Dla drugiej osoby akceptowalny stosunek czasu poświęcanego na prace, do czasu prywatnego będzie z kolei na poziomie 50% do 50%. - mówi Inga Kołomyjska, trener, coach, manager. -“Ważne jest by sprawdzić co dla mnie osobiście jest optymalne, czego potrzebuję? Jaki poziom zaangażowania czasowego w pracę lub życie prywatne czyni mnie szczęśliwym?”

kropa Polska życiowa nierównowaga, czy równowaga?

Według raportu OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development), skupiającej 34 najbardziej rozwinięte państwa świata, Polska sytuuje się na drugim miejscu pod względem ilości czasu spędzanego w pracy. Jednocześnie Polacy zajmują przedostatnie miejsce pod względem produktywności. Zestawienie tych danych pokazuje, że możliwe jest zdecydowane skrócenie czasu pracy, dzięki zwiększeniu indywidualnej wydajności. W tym kontekście work-life balance wydaje się szczególnie istotnym zagadnieniem, ponieważ zadbanie o zadowalającą równowagę wewnętrzną przekłada się bezpośrednio na większą produktywność. Dzięki zwiększeniu produktywności możliwe jest np.: wcześniejsze kończenie pracy, a nie siedzenie w pracy po godzinach, lub zarywanie nocy przy kończeniu ważnego projektu. A to już znacząco przekłada się na równowagę życia prywatnego i zawodowego, zmniejszenie stresu związanego z ciągłą gonitwą.

Jeśli zacząłeś zastanawiać się nad swoją równowagą wewnętrzną, to najprawdopodobniej albo obawiasz się jej zachwiania w przyszłości, albo już odczuwasz przytłaczającą nierównowagę. Jeśli tak jest, warto zacząć działać jak najszybciej i zadbać o WLB. Zaburzona równowaga wewnętrzna najczęściej wiąże się z odczuwanym napięciem i chronicznym stresem, a tym samym z podwyższonym poziomem kortyzolu, który hamuje syntezę białek w organizmie i wpływa na obniżenie jego odporności. A stąd tylko krok do otwarcia się na chorobę.

kropa Jak zadbać o work-life balance? To dość proste ….

W 2014 roku ukazały się wyniki badań nad dobrostanem psychologicznym na próbie ponad 9 tysięcy osób, których stan zdrowia obserwowano przez 8,5 roku (A. Steptoe, A. Deaton, A.A. Stone, Subjective wellbeing, health, and ageing). Okazało się, że osoby z najsilniejszym poczuciem sensu i znaczenia własnego życia wykazały o 30% mniejsze ryzyko śmierci. W związku z tym pojawia się pytanie, czy i w jaki sposób można zadbać o większe poczucie sensu? Odpowiedzią może być właśnie rzetelnie wdrożona koncepcja work-life balance. Zgodnie z którą lepsze i pełniejsze życie można uzyskać dzięki zdobyciu większej świadomości siebie: swoich potrzeb, celów, motywacji i priorytetów. Kolejnym krokiem jest poukładanie i uspójnienie tych elementów w naszych codziennych działaniach.

Znajomość naszych potrzeb, umiejętność stawiania celów sprawia, że wiemy dokąd zmierzamy. Potrafimy wtedy podejmować decyzje dotyczącego tego co chcemy, a czego nie chcemy robić w sposób świadomy. Możesz określić ile czasu chcesz przeznaczyć na sprawy dla siebie ważne, a ile na mniej istotne. A to gotowa recepta na sukces i zadowolenie.

Zastanawiasz się, jak zharmonizować różne obszary swojej aktywności? Chcesz wiedzieć jak wcześniej wychodzić z pracy? Pragniesz odnaleźć czas na swoje pasje lub czas dla rodziny? Chcesz osiągnąć większą spójność w swoich działaniach? Jeśli myślisz o tym, jak osiągnąć pożądaną równowagę wewnętrzną, zapraszamy wkrótce na szkolenie „Work-life balance”. Dowiesz się, jak samodzielnie podnieść swoją motywację i uruchomić w sobie kreatywność, dotrzesz do rzeczy, które napędzają Cię do działania, nauczysz się radzić sobie ze stresem w najbardziej dopasowany do Ciebie sposób oraz poznasz swój styl działania i możliwości bardziej optymalnego wydatkowania energii w pracy i poza nią.