Coaching Warszawa

Coaching

Przychodzi Klient do Coacha i z reguły na początku pada pytanie: Czym jest coaching?

Słowo coaching pochodzi od angielskiego słowa ”coach”- trenować, szkolić. Nie oznacza jednak wprost klasycznego szkolenia, a raczej interaktywny proces, w którym bierze udział osoba uczestnicząca w coachingu, zwana Klientem.

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące prowadzonego przez nas coachingu.

Coaching zgodnie z założeniami  International Coach Federation (ICF, jednej z największych Federacji Międzynarodowych zrzeszającej Coachów na Świecie) jest to „interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Profesjonalni coachowie zapewniają nieustającą współpracę przygotowaną specjalnie w celu niesienia pomocy klientom w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów w ich życiu zawodowym i osobistym. Coachowie pomagają ludziom poprawiać ich osiągnięcia i podnosić jakość ich życia”.

Źródło: ICF: http://icf.org.pl