Doradztwo dla firm Warszawa

Zarządzanie i planowanie strategiczne

Świadczymy doradztwo w zakresie zarządzania i planowania strategicznego, co pozwala Państwu na zachowanie stabilności przedsiębiorstwa na rynku, a także wzrost wartości i atrakcyjności przedsiębiorstwa.

Naszych Klientów wspieramy w opracowaniu :m.in. 

 • analizy bieżącej sytuacji i pozycji na rynku przedsiębiorstwa metodą strategiczną
 • aktualizacji misji, wizji i celów firmy
 • analizy otoczenia (rynków) wraz z prognozą tendencji
 • analizy ryzyka i analizie wrażliwości
 • strategii rozwoju przedsiębiorstwa
 • strategii zarządzania zasobami ludzkimi
 • strategii sprzedaży i marketingu
 • strategii komunikacji i promocji
 • strategii zarządzania zmianą
 • procedur przepływu informacji
 • procedur niezbędnych podczas wprowadzania zmian w zakresie zarządzania