Szkolenia dla organizacji, NGO

Dla organizacji

Świadczymy doradztwo w zakresie wsparcia zarządzania i planowania dla Organizacji Pozarządowych , co pozwala  na zachowanie stabilności działania Organizacji. Wspieramy we wzroście atrakcyjności, rozpoznawalności i skuteczności działań Organizacji.

Organizacje wspieramy m.in. poprzez: 

 • wsparcie analizy bieżącej sytuacji i pozycji Organizacji metodą strategiczną
 • wsparcie aktualizacji misji, wizji i celów organizacji poprzez m.in.: prace zespołowe i procesy grupowe
 • opracowanie analizy otoczenia wraz z prognozą tendencji
 • analizy ryzyka i analizie wrażliwości
 • pomoc w opracowaniu strategii rozwoju Organizacji
 • przygotowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi
 • przygotowanie strategii komunikacji i promocji
 • przygotowanie i pomoc we wdrażaniu strategii zarządzania zmianą
 • opracowanie procedur przepływu informacji
 • opracowanie i pomoc we wdrożeniu procedur niezbędnych podczas wprowadzania zmian w zakresie zarządzania
 • zakładania podmiotów ekonomii społecznej
 • ekonomizacji działań Organizacji poprzez np.: rozpoczynanie działalności odpłatnej, gospodarczej

 

Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę lub umówić się na spotkanie: biuro@kiko.com.pl