Szkolenia dla organizacji, NGO

Dla organizacji

Świadczymy doradztwo w zakresie wsparcia zarządzania i planowania dla Organizacji Pozarządowych , co pozwala  na zachowanie stabilności działania Organizacji. Wspieramy we wzroście atrakcyjności, rozpoznawalności i skuteczności działań Organizacji.

Naszych Klientów wspieramy w opracowaniu :m.in. 

 • analizy bieżącej sytuacji i pozycji Organizacji metodą strategiczną
 • aktualizacji misji, wizji i celów organizacji poprzez m.in.: prace zespołowe i procesy grupowe
 • analizy otoczenia wraz z prognozą tendencji
 • analizy ryzyka i analizie wrażliwości
 • strategii rozwoju Organizacji
 • strategii zarządzania zasobami ludzkimi
 • strategii komunikacji i promocji
 • strategii zarządzania zmianą
 • procedur przepływu informacji
 • procedur niezbędnych podczas wprowadzania zmian w zakresie zarządzania
 • zakładania podmiotów ekonomii społecznej
 • ekonomizacji działań Organizacji poprzez np.: rozpoczynanie działalności odpłatnej, gospodarczej

 

Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę lub umówić się na spotkanie: consulting@kiko.com.pl