Doradztwo dla administracji i samorządu

Planowanie i strategie rozwoju

Doradztwo w zakresie planowania strategii i rozwoju

Planowanie jest fundamentem dobrego zarządzania. Elementem planowania jest opracowanie planu i/lub strategii rozwoju miejscowości, powiatu, regionu.

Tego rodzaju planowanie strategiczne jest szczególnie istotne dla administracji samorządowej, dla której skutecznej działalności jest ono niezbędne. Opracowujemy dla naszych Klientów dokumenty planistyczne i strategie dla różnych poziomów rozwoju lokalnego. W zależności od zapotrzebowania instytucji przygotowujemy strategie od planu ogólnego, aż po bardzo szczegółowe plany operacyjne i studia wykonalności.

Dla naszych Klientów opracowujemy i aktualizujemy:
• Plany Rozwoju Miejscowości
• Plany Rozwoju Lokalnego
• Strategie Zrównoważonego Rozwoju
• Wieloletnie Plany Inwestycyjne