Doradztwo dla administracji i samorządu

Zasoby ludzkie i rozwój kompetencji pracowników

Wspieramy poprzez doradztwo, szkolenia, Coaching  w rozwoju i zarządzaniu zasobami ludzkimi w Instytucji.

Wsparcie w rekrutacji, budowaniu zespołów i poprawy ich działania

Przeprowadzamy profesjonalne badanie profili pracowników. Wspieramy, doradzamy, szkolimy dla potrzeb rozwoju zasobów ludzkich Państwa Instytucji, m.in.: budowaniu zespołów lub poprawy  funkcjonowania i współpracy istniejących zespołów. Wspieramy w zarzadzaniu konfliktem, poprawą komunikacji interpersonalnej z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Działamy w oparciu o metody ogólnie uznane i sprawdzone m.in. profile osobowości, role zespołowe wg. metodologii Meredith  Belbin, meta-programy wg  Robert Dilts’a.

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia

Zapraszamy na szkolenia zamknięte i otwarte przygotowane specjalnie dla Państwa Instytucji, w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie. Chętnie przygotujemy i prześlemy ofertę, spotkamy się i  zaprezentujemy jak możemy odpowiedzieć na Wasze potrzeby.

Przykładowe tematy szkoleń przez nas realizowanych znajdują się tutaj.

Badanie potrzeb szkoleniowych

Przygotowujemy badanie potrzeb szkoleniowych. Dzięki badaniu, opartego na ustalonym między Instytucją, a KIKO zakresem i celami badania identyfikowane są obszary uznane przez Państwa za najważniejsze. Po przeprowadzeniu analizy możliwe jest zaproponowanie jednego lub kilku najlepszych rozwiązań szkoleniowych i nie-treningowych (np.: doradztwo, coaching), które zaspokoją  potrzeby i wpłyną pozytywnie na rozwój organizacji.

Ocena efektywności szkoleń metodą Kirkpatrick’a

Przygotowujemy ocenę efektywności szkoleń metodą Kikrpatrick’a. Dzięki tej ocenie możecie Państwo mieć pełen wgląd w ocenę optymalnego zaplanowania działań i wydatków związanych z rozwojem zasobów ludzkich, podnoszeniem kwalifikacji, planowaniem skutecznej polityki szkoleniowej i rozwojem pracowników.  Czyli, mówiąc w skrócie, możecie zbadać  efektywność (w tym finansową) inwestycji w szkolenia.

Skontaktuj się z nami  by  otrzymać szczegółową ofertę lub umówić się na spotkanie: szkolenia@kiko.com.pl