baner FB cuheko linie
banner-kitchen-of-skills-kiko-educational solutions
16 stycznia 2019

Dziedzictwo kulinarne i kompetencje kluczowe

W dniach 11-12 stycznia 2019r. wzięliśmy udział w międzynarodowym spotkaniu “Poprzez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych” w Chrostowej.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby z Polski.

Projekt “Poprzez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych” inaczej zwany “KUCHNIĄ UMIEJĘTNOŚCI” to międzynarodowy innowacyjny projekt partnerstw strategicznych, realizowany przez  instytucje eksperckie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby z Polski (Lider projektu), KIKO Educational Solutions from Poland, Suupohja Kehittamisyhdistys ry z Finlandii, Razvojna Agencija Kozajnsko ze Słowenii, Charakis Research & Consulting z Cypru. Projekt jest współfinansowany z programu ERASMUS + Unii Europejskiej.

Cuheko Logos 150

Odwiedziliśmy m.in. Muzeum Książki Kucharskiej i poznaliśmy tradycyjną kuchnię regionu.Dziękujemy za bardzo ciekawe spotkanie, dużo intensywnej pracy i poznanie tradycyjnej kuchni regionalnej i dziedzictwa kulturalnego.

cuheko 7
cuheko 6
cuheko 5
cuheko 4
cuheko 3
cuheko 1.1

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnych kursów rozwijających kompetencje trenerów/ edukatorów osób dorosłych w zakresie szkoleń z kompetencji kluczowych, w tym: umiejętności rozumienia i tworzenia informacji, umiejętności cyfrowych, przedsiębiorczości, umiejętności społecznych dla osób dorosłych z niskim poziomem tych kompetencji, w tym ICT , poprzez dziedzictwo kulinarne i kulturowe.

Innowacyjność projektu polega na zastosowaniu europejskiego dziedzictwa kulinarnego w celu zintegrowania nauczania kluczowych kompetencji dorosłych w takim jednym podejściu.

 

ERSAMUS miniProjekt “Poprzez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych ”  jest współfinansowany z programu ERASMUS + Unii Europejskiej.