Kompetencje cyfrowe

Podziel się:

Facebook
LinkedIn
Email
Kompetencje cyfrowe jeszcze niedawno zarezerwowane dla wąskiej grupy specjalistów stały się naszą codziennością. Czym są kompetencje cyfrowe? Jakie mają znaczenie w sukcesie życiowym i zawodowym?

Po co kompetencje cyfrowe?

W dzisiejszym świecie niezwykle istotne jest rozumienie, w jaki sposób technologie cyfrowe mogą pomagać w komunikowaniu się, kreatywności i innowacjach. Ważna jest świadomość związanych z kompetencjami cyfrowymi możliwości, ograniczeń oraz ewentualnych skutków i zagrożeń.

Kompetencje cyfrowe to:

  • rozumienie ogólnych zasad, mechanizmów i logiki leżących u podstawy ewoluujących technologii cyfrowych oraz
  • znajomość podstawowych funkcji i korzystanie z różnych rodzajów urządzeń, oprogramowania i sieci;
  • przyjmowanie krytycznego podejścia do trafności, wiarygodności i wpływu informacji i danych udostępnianych drogą cyfrową oraz
  • świadomość prawnych i etycznych zasad związanych z korzystaniem z technologii cyfrowych.

Kompetencje cyfrowe co to jest i czy są potrzebne 

W dzisiejszym świeci są one bardzo potrzebne. Coraz więcej usług i czynności przenosi się do sfery cyfrowej. Na przykład jeszcze kilka lat temu możliwe było rozliczenie się roczne z fiskusem wyłącznie drogą papierową. Od roku 2019 możliwe jest rozliczenie się wyłącznie w formie elektrycznej. Oznacza to, że osoby nie dysponujące odpowiednimi kompetencjami w tym zakresie nie będą mogły korzystać w pełni z tej formy aktywności lub będą wymagały pomocy innych osób, które będą posiadały takie kompetencje.

Coraz więcej procedur przenosi się do sfery cyfrowej i Internetu. Dlatego też niezbędna jest zdolność do korzystania z technologii cyfrowych w celu wsparcia aktywnej postawy obywatelskiej i włączenia społecznego. Kompetencje cyfrowe są  używane codziennie i potrzebne do  współpracy z innymi osobami. Stosujemy je także w wyrażaniu siebie, swojej kreatywności realizując swoje zamierzenia, cele: osobiste, społeczne i zawodowe.

TIK co to jest

TIK to skrót od Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Tym pojęciem objęte są  zagadnienia, narzędzia związane z przetwarzaniem informacji oraz komunikacją przy użyciu technologii  elektronicznych (informatycznych). 

Rosnący pobór danych oraz coraz większa popularność technologii komórkowych i usług komórkowych (np Internet 3G, streeming muzyki, filmów, dostęp do poczty on-line) stanowią najważniejsze trendy w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Pomimo, że konsumenci i przedsiębiorstwa szybko przestawiają się na usługi mobilne, a popularność mobilnego Internetu wzrosła o 62% osiągając 217 mln abonentów mobilnych sieci szerokopasmowych w Europie to aż ok. 25 proc. mieszkańców Europy nie ma żadnych umiejętności w zakresie TIK.

W dzisiejszych czasach brak takich kompetencji cyfrowych utrudnia codzienne życie. Brak tych kompetencji ogranicza także np znalezienie i utrzymanie dobrej prace, rozwój zawodowy i osobisty.

TIK w codziennym życiu

W codziennym życiu korzystamy z różnorodnych narzędzi i mediów elektronicznych, często już nawet nie myśląc o tym, że wykonujemy je w formie cyfrowej. Korzystamy np z bankowości internetowej, używamy mediów elektronicznych by sprawdzić lub pozyskać  informacje. Aplikujemy o pracę on-line, zamawiamy i otrzymujemy paczki, robimy zakupy i wykonujemy wiele innych aktywności.

Rzeczywistość cyfrowa modeluje na nowo z każdym dniem znane nam dotychczas schematy kreacji, postępowania i myślenia. Tworzy się swoisty, nowy język cyfrowej komunikacji. Dobrze jest doskonalić kompetencje cyfrowe – nauczyć się tego języka i poruszania się po cyfrowym świecie, jeżeli chcemy go rozumieć i być aktywnym jego uczestnikiem.

Jeżeli po przeczytaniu tego artykułu doszedłeś do wniosku, że może warto zaktualizować swoją wiedzę z zakresu kompetencji cyfrowych, rozejrzyj się dookoła. Może w twojej gminie, w urzędzie, miejscu pracy są organizowane szkolenia lub kursy gdzie w bezpieczny sposób możesz zdobyć potrzebne kompetencje.

Na prawdę warto!

Zainteresowana/y podnoszeniem kompetencji cyfrowych w formule  interesującego, angażującego szkolenia, e-learningu, coachingu? 

Skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy