TPM kitchen of skills 04.2019
29 kwietnia 2019

Kompetencje kluczowe, dziedzictwo kulinarne i kulturalne Cypru

Czy można połączyć uczenie kompetencji kluczowych i dziedzictwo kulinarne? Czy warto badać potrzeby edukacyjne grupy docelowej? Jakie są potrzeby edukatorów, trenerów, szkoleniowców osób dorosłych?

Potrzeby edukacyjne zawsze warto badać, a nawet trzeba. Kiedy zaczynaliśmy międzynarodowy projekt  KITCHEN OF SKILLS “Poprzez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych” niektórzy wówczas twierdzili, że na pewno jest dużo badań i danych na temat potrzeb edukacyjnych edukatorów osób dorosłych. Po przeprowadzonych w ramach projektu analizach międzynarodowych badań okazuje się, że nie ma rzetelnych danych, ani badań z tego zakresu zbyt wiele.

Dlatego w ramach projektu zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie międzynarodowego porównawczego badania potrzeb edukatorów, trenerów osób dorosłych w zakresie uczenia dorosłych, w szczególności kompetencji kluczowych.

TPM kitchen of skills 04.2019

Podczas międzynarodowego spotkania ekspertów projektu “Through culinary heritage to key competences“, które odbyło się w dniach 23-25 kwietnia 2019r. na zaproszenie Charakis Research and Consulting w Limassol na Cyprze, eksperci omawiali wyniki badań, analiz i przypadków.

Po analizie zebranych ankiet w krajach europejskich: Polsce, Finlandii, Słowenii i na Cyprze wyłania się kilka wspólnych grup potrzeb trenerów, edukatorów podobnych we  wszystkich krajach. Ale też ujawniły się pewne różnice kulturowe np: w najczęściej używanych środkach komunikacji lub najpopularniejszych narzędziach stosowanych uczenia innych ale także i własnego rozwoju nauczycieli.

Podczas spotkania mieliśmy też okazję poznać dziedzictwo kulturalne i kulinarne Cypru. Mieliśmy zaszczyt odwiedzić wiodących producentów tradycyjnych produktów lokalnych i regionalnych na Cyprze. Poznaliśmy Ich historie, jak budowali swoje przedsiębiorstwa, jak tworzyli i kultywowali wielopokoleniowe tradycyjne, cenne receptury i jak rozwijali je. Opowiedzieli nam o swoich dokonaniach, a czasem wyzwaniach. Dzięki temu będziemy mogli sprawić, że te cenne i niezwykle interesujące historie staną się częścią planowanego w ramach ww. wspólnego projektu, programu edukacyjnego. 

 

Już wkrótce będziemy informować Was o dalszych pracach i szczegółowych wynikach. Bądźcie z nami! :)

 

 

Cuheko Logos 150

ERSAMUS miniProjekt “Poprzez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych ”  jest współfinansowany z programu ERASMUS + Unii Europejskiej.