comvet meeting cover 2020.02
7 lutego 2020

Kompetencje miękkie i komunikacja dla profesjonalistów w międzynarodowym projekcie

W dniach 6-7 lutego 2020r. z przyjemnością gościliśmy w KIKO Educational Solutions spotkanie ekspertów międzynarodowego projektu eCOMVET “Development of advanced communication competences among veterinary doctors”. 

Pracując nad innowacyjnymi rozwiązaniami w szkoleniach i edukacji z zastosowaniem nowoczesnych technologii i elearning, spotkaliśmy się w zacnym gronie doświadczonych instytucji szkoleniowych i edukacyjnych: KIKO Educational Solutions, Charakis Research & Consulting Ltd., Synolic.

Jesteście ciekawi jak powstają nasze szkolenia, materiały i kursy ? Zapraszamy na krótką filmową relację z międzynarodowego spotkania projektowego zespołu projektu e-COMVET w lutym 2020r. w Warszawie. Spotkanie odbyło się w ramach międzynarodowego projektu „Development of advanced communication competences among veterinary doctors” współfinansowanego ze środków  Programu ERASMUS+ Unii Europejskiej.  

Co obejmuje  nasza praca nad przygotowaniem kursu lub szkolenia? Oczywiście potrzebna jest wiedza, wieloletnie doświadczenie w uczeniu dorosłych i profesjonalistów. Ważna jest międzynarodowa współpraca i kumulacja różnorodnej wiedzy oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów. Potrzebne jest też innowacyjne, nieszablonowe podejście oraz dużo szacunku i słuchania potrzeb odbiorców. Używamy też i bardzo cenimy zaawansowane technologie informacyjne i cyfrowe. I po prostu bardzo lubimy to co robimy 

To wszystko po to pomagać Wam – Drodzy Uczestnicy i Uczestniczki szkoleń – dostarczać najlepsze i najnowocześniejsze współczesne rozwiązania z zakresu zaawansowanej komunikacji, zarządzania sobą.
Tak byście mogli profesjonalnie, bez stresu i z radością pracować i budować relacje z Waszymi klientami.

 

If you are curious how our trainings, materials and courses are created, we invite you to a short film teazer from the eCOMVET Transnational Project Meeting in February in Warsaw, Poland.
What does such work include? Of course, knowledge, many years of experience in teaching adults and professionals. International cooperation and accumulation of knowledge as well as the involvement of experts are important to us. But we also have a lot of innovation, respect and listening to our recipients, advanced information technologies. And we just like what we do. All this in order to enable you – Dear our participants and trainees – to provide the best and most modern contemporary solutions in the field of advanced communication, self-management.
So that you can work professionally, without stress and with joy and build relationships with your clients.

 

logotype description

logotypy ecomvet_png