cuheko 11
6 września 2019

Dziedzictwo kulinarne w programie szkoleniowym

Jak włączyć dziedzictwo kulinarne do programów szkoleniowych dla trenerów/ edukatorów osób dorosłych w zakresie kluczowych kompetencji?

Pracujemy nad tym zagadnieniem w ramach międzynarodowego projektu Through culinary heritage to key competences zwanym też “Kitchencuheko 3 of Skills“, na spotkaniu w Kauhajoki w Finlandii wspólnie z ekspertami z: LGD Dolina Raby, Leader Suupohja, Charakis Research & Consulting Ltd. oraz Razvojna Agencija Kozjansko ze Słowenii.

cuheko 5Pracujemy nad włączeniem wniosków z analizy potrzeb edukacyjnych do opracowywanych przez nas innowacyjnych programów szkoleniowych. Mieliśmy okazję odwiedzić fińskiego lokalnego producenta i doświadczyć lokalnego fińskiego dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego.

Dziękujemy bardzo za gościnę i za świetne, profesjonalne spotkanie.

 

International Project “Through culinary heritage to key competences” called also “Kitchen of skills” meeting in Kauhajoki, Finland. 

How to incorporate culinary heritage into training programs for adult educators in key competences? We are working on that issue together with organizations: LGD Dolina Raby, Leader Suupohja , Charakis Research & Consulting Ltd., Razvojna Agencja Kozjansko in international project “Through culinary heritage to key competences”  ‍

cuheko 11

We worked on the outcomes of the educators’ educational needs analysis and based on that training programs. We had opportunity to visit Finish local producer as well as experience local Finnish cultural and culinary heritage.

Leader Suupohja thank you very much for Your hospitality and great meeting!

Cuheko Logos 150 png