Comparative analysis
16 lipca 2018

Nowa międzynarodowa publikacja o edukacji w komunikacji

Czy wiesz, że liczba lekarzy weterynarii rośnie w całej Europie? Czy wiesz ilu jest praktykujących lekarzy weterynarii i jak wygląda edukacja z zakresu komunikacji interpersonalnej lekarz- opiekun zwierzęcia? 

Takie i więcej informacji znajdziesz w najnowszej europejskiej publikacji na temat edukacji lekarzy weterynarii w obszarze komunikacji interpersonalnej z klientem. „Międzynarodowa analiza porównawcza modelu nauczania lekarzy weterynarii w kontekście komunikacji” zawiera dane z wybranych  państw Unii Europejskiej, opracowane w kompleksowym raporcie.

Znajdziecie w publikacji interesujące informacje i dane statystyczne dotyczące lekarzy weterynarii i studentów oraz systemu edukacyjnego w kontekście komunikacji między lekarzem weterynarii, a klientem – właścicielem zwierzęcia.

W całej Europie jest ponad 243’000 praktykujących lekarzy weterynarii, którzy opiekują się ponad 157’000’000 zwierzętami towarzyszącymi i ponad 347 milionami bydła, owiec, świń i kóz (FVE Report of the Veterinary Profession in  Europe, 2015). Lekarze weterynarii to bardzo wyspecjalizowana grupa profesjonalistów z obszaru zawodów medycznyccomvet front page smallh, którzy po ukończeniu studiów muszą radzić sobie z różnymi specyficznymi sytuacjami w miejscu pracy. Z roku na rok liczba praktykujących lekarzy weterynarii zwiększa się w całej Europe. Jednocześnie lekarze weterynarii w swojej codziennej praktyce zawodowej muszą mierzyć się z coraz bardziej wymagającymi klientami- właścicielami, opiekunami zwierząt. Lekarze weterynarii często stają przed wyzwaniem zmiany nastawienia swoich klientów, ich potrzeb oraz coraz bardziej wymagającego podejścia. Może to stanowić poważną barierę w pracy. Komunikacja z klientem (właścicielem zwierzęcia) jest bardzo specyficznym rodzajem kontaktu. Obejmuje umiejętności osobistej komunikacji, wymaga pewnego poziomu empatii, ale także wiedzy, jak kierować rozmową z klientem, aby otrzymać niezbędne informacje, aby skutecznie diagnozować problem, komunikować się podczas leczenia zwierzęcia, a także zachęcać klienta do kontynuowania leczenia do zakończenie całego procesu medycznego.

W związku z tym istotnym zadaniem było sprawdzenie, na ile europejskie modele nauczania odpowiadają tym narastającym potrzebom w obszarze efektywnej i profesjonalnej komunikacji.

Przeprowadziliśmy analizę systemu edukacyjnego lekarzy weterynarii w kontekście nauczania kompetencji budowania relacji z klientem – właścicielem zwierzęcia i efektywnej komunikacji. Badania zrealizowano w wybranych krajach europejskich przez eksperckie instytucje z obszaru edukacji dorosłych: KIKO Educational Solutions z Polski, Charakis Research &Consulting z Cypru i  Synolic z Grecji.

 „Dane wskazują, że w zdecydowanej większości krajów europejskich liczba studentów  medycyny weterynaryjnej z roku na rok zwiększa się. We wszystkich krajach Unii Europejskiej istnieje wyraźna tendencja, analogiczna do wzrostu liczby lekarzy weterynarii, feminizacji zawodu lekarza weterynarii. W Polsce wśród studentów weterynarii, zgodnie z danymi GUS, na dzień dzisiejszy, prawie 75% stanowią kobiety”- wyjaśnia Inga Kołomyjska z KIKO Educational Solutions, organizacji będącej Liderem Projektu COMVET – “Przeanalizowaliśmy systemy edukacyjne z zakresu studiów medycyny weterynaryjnej, pod kątem uczenia profesjonalnej komunikacji interpersonalnej pomiędzy lekarzem weterynarii, a klientem – właścicielem  zwierzęcia. Ciekawe dane wnioski z analizy znajdziecie Państwo w najnowszej publikacji“.

Jednym z głównych wniosków wynikających z analizy porównawczej systemów edukacyjnych na analizowanych uczelniach jest fakt, że specyficzne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej lekarz – klient (opiekun zwierzęcia), nie są nauczane jako oddzielne kursy, zwłaszcza w obligatoryjnych programach studiów dedykowanych dla lekarzy weterynarii. W raportach z Grecji i Cypru nie odnotowano takich zajęć. W Polsce na dzień dzisiejszy spośród 7 uczelni wyższych jedynie pojedyncze wydziały medycyny weterynaryjnej oferują fakultatywne (nieobowiązkowe) kursy dotyczące ogólnych zagadnień z zakresu psychologii,  zarządzania kliniką weterynaryjną. Tylko jedna uczelnia zapewnia obowiązkowe zajęcia z zakresu zarządzania zakładem leczniczym dla zwierząt. Nie stwierdzono jednak dedykowanych zajęć z zakresu komunikacji z klientem – właścicielem zwierzęcia.Comparative analysis

.

Cała publikacja jest dostępna na stronie internetowej: https://comvet.eu/publications/

 

Opracowana analiza jest elementem międzynarodowego projektu COMVET. W ramach metodologii Projektu na początku zespól ekspertów zbadał aktualny stan faktyczny dotyczący stopnia uwzględnienia komunikacji interpersonalnej w weterynaryjnej edukacji wyższej w różnych krajach UE. Miało to na celu sprawdzenie w jakim stopniu zagadnienia komunikacji znajdują się w programach studiów w różnych krajach Unii Europejskiej, są podobne lub różnią się w kontekście komunikacji interpersonalnej, która nie jest przecież wiodącym tematem weterynaryjnych studiów medycznych.

Następnie prowadzone jest także badanie ankietowe potrzeb edukacyjnych lekarza weterynarii w kontekście komunikacji z klientem – właścicielem zwierzęcia.  W oparciu o wszystkie badania i analizy przygotowujemy profesjonalny międzynarodowy program szkolenia dla lekarzy weterynarii wraz z metodologią z zakresu komunikacji interpersonalnej z klientem- opiekunem zwierzęcia.

Planowane szkolenie jest skierowane do profesjonalnych lekarzy weterynarii prowadzących lub rozpoczynających praktykę zawodową. W ten sposób wpisuje się w priorytety uczenia się przez całe życie Unii Europejskiej, gdzie na każdym etapie życia zawodowego możemy doskonalić swoje kompetencje. Program wesprze rozwój i wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych lekarzy weterynarii w Europie.

erasmus_comvet_png

Więcej informacji: www.comvet.eu