dentysta_maly

Projekt COMDENT 2014-2016

KIKO Business Solutions realizuje międzynarodowy projekt COMDENT “Developing communication competences among medical doctors with specialization in dentistry w Partnerstwie Strategicznym z liderami edukacji dorosłych: ÖTZ-NLP & NLPt z Austrii, Synolic z Grecji oraz Mind Master z Rumunii. w projekcie badamy potrzeby edukacyjne, analizujemy systemy edukacyjne, a wynikiem projektu jest program szkoleniowy dla lekarzy dentystów z zakresu komunikacji interpersonalnej z pacjentem, w szczególności z pacjentem z lękiem przed interwencją medyczną.

COMDENT- Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych wśród lekarzy dentystów

Akronim COMDENT pochodzi od angielskich słów „communication – komunikacja oraz  dentist – lekarz dentysta.

Podsumowanie projektu

COMDENT jest międzynarodowym projektem Partnerstwa Strategicznego realizowanego przez: KIKO Business Solutions (koordynator projektu), ÖTZ-NLP & NLPt z Austrii, Synolic z Grecji oraz Mind Master z Rumunii. Projekt został opracowany jako odpowiedź na potrzeby aktywnej zawodowo grupy lekarzy dentystów w zakresie komunikacji z pacjentem, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z lękiem przed interwencją medyczną.

COMDENT partnershipProjekt rozpoczął się 01.09.2014r. i będzie realizowany do 31.08.2016r.

Głównym celem projektu jest opracowanie programu szkoleniowego  oraz metodologii jego stosowania w  obszarze komunikacji z pacjentem, ze szczególnym naciskiem na pracę z pacjentem z lękiem przed zabiegami stomatologicznymi.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez  udział w szkoleniach oraz transnarodowe spotkania projektowe z międzynarodowymi partnerami służące m.in.: wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie efektywnych i innowacyjnych metod szkoleniowych/treningowych doskonalących umiejętności komunikacyjne lekarzy dentystów w pracy z pacjentami (ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z lękiem przed interwencją medyczną).

Grupą odbiorców/grupą docelową projektu są aktywni zawodowo dentyści. To wyspecjalizowana grupa profesjonalistów, którzy po ukończeniu studiów muszą się mierzyć z różnymi specyficznymi sytuacjami na rynku pracy. Sytuacja na rynku europejskim uległa zmianie, w efekcie czego lekarze dentyści stoją przed wyzwaniem zmiany podejścia pacjentów oraz ich potrzeb i coraz większych wymagań. Może stanowić to poważną barierę na polu zawodowym. Komunikacja z pacjentem jest bardzo specyficznym rodzajem kontaktu. Angażuje ona osobiste zdolności komunikacyjne, wymaga dość wysokiego poziomu empatii, a także wiedzy, jak poprowadzić rozmowę z pacjentem, żeby pozyskać informacje niezbędne do skutecznej diagnozy oraz żeby komunikować się z pacjentem podczas leczenia. Istotne jest także by lekarz wiedział jak zachęcić pacjenta do kontynuacji procesu leczenia aż do zakończenia całej procedury medycznej. Tak by uniknąć niepotrzebnych przerw lub przerwania całego leczenia przez pacjenta.

Efektem projektu będzie innowacyjny program szkoleniowy/ treningowy wraz z metodologią, o charakterze uzupełniającym w stosunku do systemu edukacyjnego uczelni medycznych. Trening będzie koncentrować się na komunikacji lekarza dentysty z pacjentem z naciskiem na pracę z pacjentem obawiającym się interwencji medycznej (stomatologicznej). Program i metodologia zostaną przygotowane przez zespół ekspertów w dziedzinach psychologii oraz lęku i fobii, w ścisłej współpracy z lekarzami dentystami, oraz będą wprowadzać zaawansowane techniki komunikacyjne.

Program szkolenia będzie odpowiadał poziomowi 8 w Europejskich Ramach Kwalifikacji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu ERASMUS+ Unii Europejskiej

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Więcej informacji na oficjalnej stronie projektu: www.comdent.co