dentysta_maly

Projekt COMDENT

KIKO Business Solutions realizuje międzynarodowy projekt COMDENT “Developing communication competences among medical doctors with specialization in dentistry w Partnerstwie Strategicznym z liderami edukacji dorosłych: ÖTZ-NLP & NLPt z Austrii, Synolic z Grecji oraz Mind Master z Rumunii. w projekcie badamy potrzeby edukacyjne, analizujemy systemy edukacyjne, a wynikiem projektu jest program szkoleniowy dla lekarzy dentystów z zakresu komunikacji interpersonalnej z pacjentem, w szczególności z pacjentem z lękiem przed interwencją medyczną.

COMDENT- Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych wśród lekarzy dentystów

Akronim COMDENT pochodzi od angielskich słów „communication – komunikacja oraz  dentist – lekarz dentysta.

Podsumowanie projektu

COMDENT jest międzynarodowym projektem Partnerstwa Strategicznego realizowanego przez: KIKO Business Solutions (koordynator projektu), ÖTZ-NLP & NLPt z Austrii, Synolic z Grecji oraz Mind Master z Rumunii. Projekt został opracowany jako odpowiedź na potrzeby aktywnej zawodowo grupy lekarzy dentystów w zakresie komunikacji z pacjentem, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z lękiem przed interwencją medyczną.

COMDENT partnership

Projekt rozpoczął się 01.09.2014r. i był realizowany do 31.08.2016r.

Głównym celem projektu było opracowanie programu szkoleniowego  oraz metodologii jego stosowania w  obszarze komunikacji z pacjentem, ze szczególnym naciskiem na pracę z pacjentem z lękiem przed zabiegami stomatologicznymi.

Cel ten został osiągnięty poprzez  udział w szkoleniach oraz transnarodowe spotkania projektowe z międzynarodowymi partnerami służące m.in.: wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie efektywnych i innowacyjnych metod szkoleniowych/treningowych doskonalących umiejętności komunikacyjne lekarzy dentystów w pracy z pacjentami (ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z lękiem przed interwencją medyczną). comdent banner

Grupą odbiorców/grupą docelową projektu są aktywni zawodowo dentyści. To  grupa profesjonalistów, którzy po ukończeniu studiów mierzą się z różnymi specyficznymi sytuacjami na rynku usług medycznych is stomatologicznych. Sytuacja na rynku europejskim uległa zmianie w ostatnich latach, w efekcie czego lekarze dentyści stoją przed wyzwaniem zmiany podejścia pacjentów oraz ich potrzeb i coraz większych wymagań. Może stanowić to poważną barierę na polu zawodowym. Komunikacja z pacjentem jest specyficznym rodzajem kontaktu. Angażuje ona osobiste zdolności komunikacyjne, wymaga dość wysokiego poziomu empatii, a także wiedzy, jak poprowadzić rozmowę z pacjentem, żeby pozyskać informacje niezbędne do skutecznej diagnozy oraz żeby komunikować się z pacjentem podczas leczenia. Istotne jest także by lekarz wiedział jak zachęcić pacjenta do kontynuacji procesu leczenia aż do zakończenia całej procedury medycznej. Tak by uniknąć niepotrzebnych przerw lub przerwania całego leczenia przez pacjenta.okladka eduinspiracje

Efektem projektu jest innowacyjny program szkoleniowy/ treningowy wraz z metodologią, o charakterze uzupełniającym w stosunku do systemu edukacyjnego uczelni medycznych. Trening koncentruje się na komunikacji lekarza dentysty z pacjentem z naciskiem na pracę z pacjentem obawiającym się interwencji medycznej (stomatologicznej). Program i metodologia zostały  przygotowane przez zespół ekspertów w dziedzinach psychologii oraz lęku i fobii, w ścisłej współpracy z lekarzami dentystami.  Wprowadza on bardzo zaawansowane techniki komunikacyjne oraz pracy z lękiem i obawą pacjenta.

Program szkolenia odpowiada  poziomowi 6 z elementami poziomu 7 w Europejskich Ramach Kwalifikacji.

W roku 2016 realizowany przez nas innowacyjny projekt pt „Wzmocnienie kompetencji lekarzy stomatologii z zakresu komunikacji z pacjentem, w szczególności pacjenta z lękiem przed interwencją medyczną”, współfinansowany z Programu ERASMUS+ otrzymał tytuł „Dobrej Praktyki” (ang. Good Practise), przyznany przez Komisję Europejską dla międzynarodowych projektów edukacyjnych.

W 2017 roku zostaliśmy uhonorowani prestiżową Nagrodą EDU Inspiracje 2017 przyznawana przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ UE (w Polsce pełni jej rolę Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) nagrody eduw kategorii edukacja zawodowa (Professional education) za realizację ww. projektu „Wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych wśród lekarzy stomatologii w komunikacji z pacjentem, w szczególności pacjentem z lękiem przed interwencją medyczną”.

Współpracujemy od kilku lat z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym Wydział Stomatologii, gdzie współprowadzimy zajęcia dla studentów z zakresu komunikacji w zespole medycznym oraz podstaw komunikacji interpersonalnej  z pacjentem. Elementy stworzonego ww. programu szkoleniowego z zakresu komunikacji zostały także wdrożone na Uniwersytecie Medycznym w Atenach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu ERASMUS+ Unii Europejskiej

pasek EU-flag-Erasmus_1

Więcej informacji na oficjalnej stronie projektu: www.comdent.co