Projekt Gaja

Wernisaż GAJA zielona Ziemia na Zamku Królewskim

W dniu 16 maja 2012r. w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie odbył się wernisaż prac młodych artystów “GAJA zielona Ziemia. Edukacja poprzez sztukę”, finalistów konkursu artystycznego pt. „GAJA zielona Ziemia”.

Podczas wernisażu wystawiono najciekawsze prace młodych twórców w czterech kategoriach: plakat, praca charakteryzatorska, zdjęcie i film, obrazujące jak młodzi artyści widzą kwestie zmian klimatu na Ziemi. Wydarzeniu artystycznemu towarzyszył recital poezji Marleny Zynger. Organizatorami wernisażu są Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie oraz Zamek Królewski w Warszawie.
 
Konkurs i wernisaż są realizowane przez WSA w partnerstwie z KIKO Business Solutions oraz innymi Partnerami w ramach projektu ”GAJA zielona Ziemia. Edukacja ekologiczna młodzieży poprzez sztukę” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konkurs, zorganizowany przez Wyższą Szkołę Artystyczną w Warszawie, był skierowany do młodych twórców w wieku od 16 do 24 roku życia z całej Polski. Tematem konkursu były zmiany klimatu i możliwości ich redukcji przez człowieka widziane oczami artystów. Dzięki udziałowi w konkursie młodzi ludzie mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami zmian klimatycznych, a następnie stworzenia dzieła prezentującego ich wizję tego problemu przy użyciu artystycznych form wyrazu, takich jak: plakat, praca charakteryzatorska, film, i zdjęcie. Każdej pracy towarzyszył opis prezentujący motywację, pomysł uczestnika konkursu w kontekście zmian klimatycznych i możliwości ich redukcji poprzez działalność człowieka.
Wyboru finalistów konkursu dokonało Jury – do którego zostali zaproszeni artyści, twórcy, krytycy sztuki oraz eksperci, w tym m.in.: Paweł Althamer, Szymon Bojko, Marek Goździewski, Zbigniew Karaczun, Rafał Kochański, Jacek Leśny, Maciej Andrzej Łubowski, Iwona Maciszewska, Agata Manowska, Robert Manowski, Tomasz Woźniak.
„Poprzez konkurs i wystawę chcieliśmy stworzyć przestrzeń edukacyjną do spotkania natury i sztuki” – powiedział Paweł Althamer, jeden z członków Jury.

„Konkurs pokazał, że poprzez sztukę młodzi ludzie chętniej interesują się tematem ekologii”- podkreślił Robert Manowski z Wyższej Szkoły Artystycznej – „Z informacji otrzymanych od uczestników wiemy, że wymagało to od nich zgłębienia tematu, wykreowania własnego zdania i stworzenia wizji plastycznej. W konkursie stworzyliśmy obszar edukacji dla młodych artystów by wyrazili swoją wizję zmian klimatycznych poprzez swoją twórczość”.

Komisja Konkursowa przyznała jedną nagrodę Grand Prix (nagrodą jest profesjonalny Tablet graficzny), jedną nagrodę pierwszą w kategorii charakteryzacja oraz w sumie cztery wyróżnienia. Uhonorowała też wyniki głosowania przez Internet – przyznając cztery nagrody Internautów.

„Otrzymaliśmy wiele inspirujących i bardzo różnych prac w, tym charakteryzatorskich. Niezwykłe było to, że prawie każdy artysta szedł własną drogą kreacji„ – podkreśliła Agata Manowska, Dyrektor Artystyczna WSA- „Stworzone postacie charakteryzatorskie nawiązują do fashion, body painting, a jeszcze inne są oparte na wizjach kostiumów, które przekraczają zwykłe pojęcie ubioru teatralnego lub filmowego- tworząc zupełnie nową kategorię myślenia kreatywnego o kostiumie”.

W Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano 40 najciekawszych prac oraz projekty postaci – charakteryzacje, które można było podziwiać na żywych modelach. W nastrój opowieści o Ziemi, klimacie, roli człowieka w dbaniu o Ziemię i twórczym tego pojmowaniu przez artystów wprowadzi nas poezja Marleny Zynger. Dodatkowo pokazywane będą na modelkach kreacje charakteryzatorskie, które dodadzą przestrzennego wymiaru prezentowanym pracom.

wernisaz1

grand prix

wernisaz2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.gajazielonaziemia.pl