nagrody edu

Nagrody

Realizowany przez nas międzynarodowy Projekt partnerstw strategicznych COMDENT  pt.” Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych wśród lekarzy dentystów” dotyczący komunikacji interpersonalnej lekarza stomatologa z pacjentem, ze szczególnym uwzględnieniem pacjenta z lękiem przed interwencją ERSAMUS minimedyczną został uznany przez Komisję Europejską w roku 2016 za dobrą praktykę projektów międzynarodowych ERASMUS+ na poziomie Europejskim i narodowym oraz rekomendowany jako wzorcowy, zarówno w obszarze wyników projektu jak i sposobu jego realizacji.

eduinspiracje logo

.

W grudniu 2017 roku KIKO Business Solutions (obecnie KIKO Educational Solutions sp.zo.o.) otrzymała prestiżową Nagrodę EDU Innowacje 2017 w kategorii Edukacja zawodowa – Professional Education – przyznaną przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

,

edu inspiracje ceremonia

nagrody edu

fotografie- źródło: FRSE,  2017

EDU Ins_06

EDU Ins_02

fotografie: KIKO Educational Solutions,  2017
Więcej informacji o nagrodzonych znajdziesz w publikacji FRSE:

okladka eduinspiracje