Profesjonalna Europejska Kadra

Projekt PEK – Profesjonalna Europejska Kadra

KIKO Business Solutions jest realizatorem projektu PEK – „Profesjonalna Europejska Kadra” współfinansowanego ze środków Programu ERASMUS+ Unii Europejskiej w okresie  grudzień 2014-  listopad 2015.

Projekt jest wyrazem motta “Uczymy się przez całe życie”.

Celem projektu jest wzrost wiedzy oraz umiejętności zespołu KIKO Business Solutions z zakresu komunikacji międzyludzkiej z wykorzystaniem meta-programów oraz coachingu zespołowego i rozpowszechnienie tej wiedzy.

W ramach projektu przewidywane są m.in:

 • Nowe innowacyjne programy nauczania / metody edukacyjne / rozwój szkoleń oraz
 • Uznawalność (w zakresie edukacji poza-formalnej i nieformalnej / uznanie)

W ramach projektu zespół KIKO Business Solutions weźmie udział w międzynarodowych certyfikowanych szkoleniach, u wiodących Europejskich instytucji szkoleniowych,  z zakresu:

 • komunikacji międzyludzkiej z wykorzystaniem meta-programów
 • coachingu zespołowego

W ramach ww. międzynarodowego szkolenia z zakresu komunikacji międzyludzkiej z wykorzystaniem meta-programów uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.:

 • komunikacji międzyludzkiej z wykorzystaniem meta-programów (nabycie umiejętności wzmacniania komunikacji i motywacji poprzez umiejętność definiowania stylów myślenia i funkcjonowania)
 • podniosą swoją wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania stylów myślenia i funkcjonowania,
 • nabędą umiejętności wzmacniania komunikacji w grupie i motywacji poprzez umiejętność definiowania stylów myślenia i funkcjonowania,
 • zdobędą umiejętność analizy mocnych i słabych stron grup i organizacji,
 • podniosą umiejętność oceny zmiany i umiejętność nawiązywania kontaktu.

Na zakończenie kursu każdy z uczestników, który pomyślnie przejdzie cały proces edukacyjny i szkoleniowy otrzyma międzynarodowy certyfikat.

W ramach ww. międzynarodowego szkolenia z zakresu coachingu zespołowego uczestnicy zdobędą wiedze i umiejętności z zakresu m.in.:

 • zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: innowacyjnego, rzetelnego prowadzenia warsztatów coachingu zespołowego,
 • pracy z różnymi rodzajami zespołów,
 • dynamiki procesu grupowego,
 • poprawy prowadzenia procesu grupowego,
 • wsparcia rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • wsparcia wprowadzania zmian w organizacji,
 • kompetencji wymaganych przez ICF w procesie coachingu zespołowego.

Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają międzynarodowy certyfikat zaświadczający zdobyte umiejętności oraz wiedzę.

Dzięki uzyskaniu ww. kompetencji zespół KIKO Business Solutions będzie mógł pracować z zespołami w metodologii coachingu zespołowego na najwyższym europejskim poziomie. Jakość naszej pracy jeszcze bardziej wzrośnie! 

Wskazane powyżej uzyskane certyfikaty będą wykorzystane do propagowania najlepszych praktyk i rozwiązań edukacyjnych w Europie, pozwolą na budowanie dobrych praktyk edukacyjnych w Polsce, szerzenie i dzielenie sie wiedza i umiejętnościami wśród Polskich trenerów i coachów. Dzięki ww. uzyskanym certyfikatom uczestnicy będą także mogli również budować swoja wiarygodność i curriculum jako ekspertów.

Więcej informacji o projekcie udziela biuro KIKO Business Solutions: biuro@kiko.com.pl

 

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-1024x292Projekt PEK jest współfinansowany ze środków Programu ERASMUS+ Unii Europejskiej

 

 

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.