comvet_kiko_www short

Projekt COMVET

KIKO Educational Solutions Sp. z o. o.  realizuje międzynarodowy projekt COMVET “Developing communication competences among veterinary doctors“ w Partnerstwie Strategicznym z europejskimi liderami edukacji dorosłych: Synolic Ltd. z Grecji oraz Charakis Research & Consulting Ltd.

W projekcie zbadamy potrzeby edukacyjne, analizujemy systemy edukacyjne, a wynikiem projektu jest program szkoleniowy dla lekarzy weterynarii z zakresu komunikacji interpersonalnej z opiekunem (właścicielem) zwierzęcia – pacjenta.

COMVET- Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii

Akronim COMVET pochodzi od angielskich słów „communication – komunikacja oraz  veterinarinary doctor – lekarz weterynarii.

Podsumowanie projektu

COMVET jest międzynarodowym projektem Partnerstwa Strategicznego realizowanego przez: KIKO Educational Solutions (koordynator projektu), Synolic Ltd z Grecji oraz Charakis Research & Consulting Ltd z Cypru. 

comvet_logos_png

Projekt rozpoczął się w październiku 2017 i będzie realizowany do września 2019r.

Projekt powstał w odpowiedzi na wyrażaną potrzebę aktywnych zawodowo lekarzy weterynarii doskonalenia  kompetencji w obszarze komunikacji z klientem-właścicielem zwierząt.

Głównym celem projektu jest stworzenie programu szkoleniowego wraz z metodologią skierowanego specjalnie dla lekarzy weterynarii w temacie komunikacji interpersonalnej z klientem – właścicielem zwierzęcia (pacjenta).

Grupą docelową- odbiorcami rezultatów projektu są profesjonalni lekarze weterynarii. Jest to bardzo wyspecjalizowana grupa profesjonalistów, którzy po ukończeniu studiów muszą radzić sobie z różnymi specyficznymi sytuacjami w życiu zawodowym. Coraz częściej lekarze weterynarii stają przed problemem zmiany nastawienia swoich klientów, ich potrzeb oraz coraz bardziej wymagającego i czasami zaskakującego podejścia opiekunów zwierząt. baner_comvetMoże to stanowić barierę jak i przysparzać  stresów w pracy. Komunikacja z klientem (właścicielem zwierzęcia) jest bardzo specyficznym rodzajem kontaktu. Obejmuje umiejętności osobistej komunikacji, wymaga pewnego poziomu empatii, ale także wiedzy, jak prowadzić rozmowę z klientem, tak by otrzymać niezbędne informacje, aby skutecznie diagnozować problem, komunikować się podczas leczenia zwierzęcia-pacjenta, a także zachęcać opiekuna zwierzaka do kontynuowania leczenia i zakończenia całego procesu medycznego z sukcesem dla pacjenta.

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych z właścicielem na dzień dzisiejszy w większości krajów Unii Europejskiej nie jest obowiązkowe w procesie uniwersyteckiej edukacji medycznej lekarzy weterynarii.

Opracowanie głównego celu projektu – programu szkoleniowego i metodologii będzie poprzedzone profesjonalną międzynarodową analizą porównawczą systemów edukacyjnych lekarzy weterynarii w obszarze komunikacji z opiekunem pacjenta- zwierzęcia oraz kompleksową międzynarodową analizą potrzeb lekarzy weterynarii w obszarze komunikacji z opiekunem zwierzęcia.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez różnorodne działania projektowe, międzynarodową wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie skutecznych i innowacyjnych metod edukacyjnych i szkoleniowych oraz doskonalenia umiejętności komunikacyjnych.

Więcej informacji na: www.comvet.pl oraz www.comvet.eu 

erasmus_comvet_png

Fotografia w nagłówku: Vadim Guzhva