asertywność kiko

Projekt ES kluczem do sukcesu mamy

W ramach realizowanego przez Fundację Jabłko projektu „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu mamy”  Eksperci i Trenerzy KIKO Business Solutions służyli wsparciem merytorycznym i szkoleniowym.

Projekt był realizowany od sierpnia 2014r. do końca grudnia 2014r. i współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

W projekcie wzięły udział mieszkanki Warszawy  w wieku 25 – 44 lat. Po rekrutacji zakwalifikowane Panie wzięły udział w cyklu szkoleń (80 godzin szkoleniowych) z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz pracy zespołowej, ekonomii społecznej i zasad prawnych zakładania podmiotów ekonomii społecznej oraz tworzenia biznesplanu przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Szkolenia odbywały się w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie od listopada do grudnia 2014 r. w czterech sesjach szkoleniowych.Uczestniczki pracowały w zespołach pięcioosobowych nad swoimi pomysłami na przedsiębiorstwa społeczne.

W ramach projektu przeszkolonych zostało 20 Pań, które pracując w 4 grupach warsztatowych budowały swoje modele przedsiębiorstw społecznych. Po przejściu cyklu szkoleniowego, Mamy wzięły udział w doradztwie z zakresu opracowywania swoich pomysłów biznesowych. Na zakończenie projektu, uczestniczki przygotowały swoje w modele przedsiębiorstw ekonomii społecznej, które chciałby realizować.

Dlaczego projekt?

Temat aktywizacji kobiet chcących wrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, jest bardzo aktualny. Powrót na rynek pracy w tym  perspektywa łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych wywołuje u prawie 60% matek lęk. Ponad 1/3 mam jako przyczynę powrotu do pracy podaje względy finansowe i uznanie ich pensji, za ważną część dochodów rodziny. Ponad 35% kobiet wychowujących dziecko czuje potrzebę „wyjścia z domu”. Co ciekawe, około 16% mam uznaje swoją karierę za ważną część ich życia. W projekcie chcemy mamo pomóc przyjrzeć się ich pomysłom na powrót na rynek pracy w formule przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.baner

Projekt jest odpowiedzią na wyzwania, jakie młode mamy często napotykają powracając po urlopie wychowawczym, na rynek pracy, nie mogąc znaleźć pracy lub mając trudność z pogodzeniem życia zawodowego na etacie z życiem rodzinnym. Czasami mamy, wchodząc w nową rolę życiową jaką jest macierzyństwo, przewartościują swoje dotychczasowe życie i zaczynają rozglądać się za innymi niż dotychczasowe, rozwiązaniami zawodowymi. W ramach warsztatów będą dostarczane mamom niezbędne informacje, wiedza i doświadczenie z zakresu pracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zakładania podmiotu ekonomii społecznej, oraz konstruowania biznesplanu, by mogły one w bezpiecznych warunkach sprawdzić swoje pomysły biznesowe.  

Rezultaty

Dzięki udziałowi w projekcie młode mamy dowiedziały się, jak efektywnie komunikować się, jak budować postawę asertywną, jak współpracować w grupie. Poznały czym jest przedsiębiorczość społeczna, jakie ma formy, w jaki sposób można założyć podmiot ekonomii społecznej. Dowiedziały się i przećwiczyły m.in.: jak przygotować biznes plan, określić produkt, klientów, ocenić rynek, przeprowadzić analizę ryzyka i skonstruować budżet. Panie konsultowały swoje pomysły i modele ze specjalistami oraz ekspertami z zakresu tej dziedziny.

Jak wynika z przeprowadzonych ankiet szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestniczki – średnia ocena przekraczała 5,5 pkt. /6 pkt. Panie poszerzyły swoja wiedzę jeśli chodzi o ekonomie społeczną, nauczyły się współpracy, pracy w zespole jak również zachowań asertywnych. Wiele uczestniczek podkreślało praktyczność uzyskanych umiejętności osobistych, jak też wysoki poziom motywacji do wprowadzania zmian i podejmowania nowych wyzwań w życiu zawodowym.

 Uczestniczki wykonały wielką pracę m.in.: pracowały na pierwszych szkoleniach nad wzmocnieniem komunikacji interpersonalnej, asertywności, jak też pracą w zespole. Na ostatnich warsztatach z biznesplanu Panie oceniły jakie produkty lub usługi chciałaby wprowadzać na rynek, opracowały poszczególne elementy biznesplanu i przeprowadziły weryfikację finansową swoich pomysłów– stwierdziła Inga Kołomyjska, Trener i coach KIKO Business Solution„Było to zdaniem wielu Mam najbardziej wymagająca i najbardziej inspirująca część ich pracy. Stwierdziły, że urealniły swoje pomysły, część z pomysłów ewoluowała, inne rozbudowały się o nowe produkty lub strategie. Wiele uczestniczek podkreśliło na zakończenie warsztatów, że wcześniej nie miały pojęcia, że opracowanie modelu biznesowego – biznesplanu może być tak interesujące i dać tak wiele satysfakcji”.

Wszystkie grupy przygotowały modele i biznesplany. Nazwy powstałych modeli przedsiębiorstw są inspirujące i ciekawe, bo to „Dom Pasji”, „Stacja Aktywna Rodzina”, „Salon Piękności” i „Na Siekierkach”.

„Powstały bardzo ciekawe i inspirujące pomysły na przedsiębiorstwa, także dla innych mam, które nie wzięły udziału w projekcie, inicjatywy” zaznaczyła Agnieszka Strzałkowska, koordynator projektu, Wiceprezes Fundacji Jabłko – “Pierwszy z nich proponuje nam warsztaty i półkolonie dla dzieci, „Stacja Aktywna Rodzina” zachęca do uprawiania sportu w połączeniu z rodziną, co najważniejsze nie jest to tylko propozycja dla mamy, ale także dla ojców, a w dalszych planach też dla babć i dziadków. W tym modelu jest też przestrzeń sportowa dla wszystkich. Natomiast w Salonie Piękności nie będziemy odnawiać się fizycznie, ale będzie można zaznać kontaktu z nowoczesną sztuką rękodzielniczo i będzie można zamówić nietuzinkowe przedmioty artystyczne. Ta inicjatywa jest nastawiona na współpracę z artystami, aby m.in. spopularyzować ich dzieła sztuki na przedmiotach użytkowych. Czwarta grupa planuje wspólną przestrzeń klubokawiarnią pod nazwą „Na Siekierkach”. Jak twierdzą same mamy, taka jest potrzeba w tym rejonie i co najważniejsze zmierzyły się one z budżetem tego przedsięwzięcia”

Cieszymy się i jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć tą wspaniałą inicjatywę!

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej informacji: www.jablko.org.pl