Firma szkoleniowa w Warszawie

Nasz zespół

Nasz zespół to doświadczeni trenerzy, coachowie, doradcy i eksperci.   

 

Inga Kołomyjska

Dyrektor Zarządzająca KIKO Educational Solutions. Certyfikowany trener, coach i doradca. Manager z ponad 17-letnim doświadczeniem w zarządzaniu, komunikacji i edukacji.  Magister ekonomii, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Międzynarodowych Studiów Europejskich Uniwersytetu w Maastricht i Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplomowany lekarz weterynarii. Dyplomowany Trener Biznesu (Master Business Trainer Level Superior), certyfikowany coach w podejściu Multi-Level Coaching, akredytowanym przez Izbę Coachingu, zgodnym ze standardami International Coach Federation. Ukończyła ponad 400 godzin kursów Praktyk NLP i Mistrz Praktyk NLP w Polskim Instytucie Nerolingwistycznego Programowania Benedykta Peczki zgodnych ze standardami Europejskiego Stowarzyszenia NLPt.

Ekspert z zakresu edukacji, komunikacji, zarządzania, rozwoju przedsiębiorstw. Wspiera przedstawicieli wielu branż w zakresie kształtowania strategii biznesowych, biznesplanów, strategii marketingowych oraz komunikacyjnych dla ich przedsięwzięć. Posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie z zakresu rozwoju lokalnego, w tym: strategii rozwoju miejscowości z uwzględnieniem strategii komunikacji, dialogu społecznego i konsultacji społecznych.

Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem, m.in.: w przygotowywaniu procesów oraz programów edukacyjnych i szkoleniowych, inwestycyjnych, konsultacyjnych oraz zarządzaniu procesami szkoleniowymi oraz rozwojowymi kadr i instytucji. Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), Zarządu Województwa Mazowieckiego,  ekspert i asesor Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oceniający m.in.: projekty sektorowe, międzynarodowe i innowacyjne.

Lubię ludzi. Zachwyca mnie piękno i sztuka. Lubię gotować i dobrze jeść, najchętniej w dobrym towarzystwie. Oczarowuje mnie piękna muzyka, bardzo lubię podróże bliskie i dalekie. Odpoczywam jeżdżąc na rowerze, uprawiając żeglarstwo i zdobywając górskie szczyty z bliskimi ludźmi.

 

trener_circle_MartinMartin Dahl 

Doktor nauk społecznych – politolog, ekonomista i psycholog. Certyfikowany coach w podejściu MLC akredytowany przez Polską Izbę Coachingu. Certyfikowany trener biznesu. Adiunkt na Wyższej Uczelni im. Łazarskiego w Warszawie, gdzie prowadzi badania nad ordoliberalizmem i koncepcją społecznej gospodarki rynkowej.

Pracował i realizował projekty międzynarodowe w Niemczech oraz Holandii. Wykładowca uczelni wyższych w Polsce, Niemczech i Rumunii. W latach 2005-2006 pracownik naukowy Uniwersytetu w Münster. Od roku 2001 do roku 2012 współorganizator corocznych seminariów naukowych dotyczących społecznej gospodarki rynkowej organizowanych przez Uczelnię Łazarskiego oraz Fachhochschule Münster.

Jako trener prowadzi szkolenia dla biznesu, ośrodków naukowych i jednostek administracji publicznej. Przez kilka lat zajmował się rodzinami marginalizowanymi społecznie, w tym blisko 2 lata jako asystent rodzinny, prowadząc pracę socjalną i terapię rodzin. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach w obszarze umiejętności interpersonalnych, zarządzania karierą, sprzedaży, negocjacji, zarządzania finansami (również osobistymi), umiejętności międzykulturowych.

Beata Kacprzyk-4

 Beata Kacprzyk 

Ekspert w dziedzinie rynków kapitałowych, konsultant, coach i trener. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami zainteresowanymi finansowaniem zewnętrznym i wprowadzeniem firmy na Giełdę. Posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie w pracy na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w obszarze wprowadzania nowych podmiotów na Rynek Kapitałowy. Jest praktykiem w zakresie wystąpień publicznych dotyczących pozyskiwania kapitału, inwestowania oraz rynku giełdowego, jak również prowadzenia szkoleń i warsztatów dotyczących rozwoju osobistego, jako elementu przekładającego się na lepsze funkcjonowanie w biznesie. Ukończyła Studium Coachingu Multi-Level Coaching i jako coach korzysta z metody wspierającej zdobywanie nowych umiejętności oraz odkrywanie wartości i pokonywanie ograniczających przekonań. Wzięła udział w certyfikowanym szkoleniu z coachingu zespołowego w jednej z wiodących Instytucji europejskich w edukacji dorosłych – SynolicLtd (NLPinGreece), zorganizowanym zgodnie z wymogami International CoachFederation (ICF). Prowadzi coaching biznesowy i konsulting dla tych, którzy chcą pracować nad rozwojem zawodowym, potrzebują rozwoju kompetencji interdyscyplinarnych – od myślenia systemowego, przez negocjacje, przygotowanie do prezentacji, aż po umiejętności miękkie, takich jak budowanie relacji i skuteczne przywództwo (rozpoznawanie aspiracji, potrzeb i wyzwalanie motywacji u ludzi).

Absolwentka Polish Open University, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego oraz Podyplomowych Studiów w zakresie Metod Wyceny Spółki Kapitałowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

trener_circle_JowitaJowita Kuc

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu na Politechnice Częstochowskiej oraz Wydziału Pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Akademii Rozwoju Kompetencji Trenerskich w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej – Intra. Ukończyła prestiżowy kurs Praktyka NLP w Polskim Instytucie NLP. Ukończyła pierwsze w Polsce Studium Liderów Grup Wsparcia, przygotowujące do prowadzenia grup wsparcia w oparciu o założenia NVC – komunikacji bez przemocy.

Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń i programów rozwojowych. Wieloletni trener wewnętrzny w międzynarodowych korporacjach w branży logistycznej, gdzie zajmowała się szkoleniami z zakresu umiejętności miękkich: efektywna komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, przeciwdziałanie procesom wypalenia zawodowego. Prowadzi szkolenia biznesowe z tematów: obsługa klienta, szkolenia produktowe i systemowe począwszy od kadry kierowniczej do pracowników liniowych oraz on the job trainings – dla pracowników działów handlowych.

Wieloletni trener, konsultant i coach w organizacjach pozarządowych. Współpracuje z wieloma organizacjami m.in.: Fundacja Ernst & Young oraz inicjatywami działającymi na rzecz kobiet.

Uwielbia kontakt z ludźmi, spotkania, rozmowy. Gra na bębnach afrykańskich. Podróżuje.

artur-krysikArtur Krysik 

Od kilkunastu lat świadczy swoje usługi dla przedsiębiorstw. Specjalizuje się w tworzeniu strategii rozwoju, konstruowaniu założeń do projektów inwestycyjnych, restrukturyzacji rozwojowej firm. Jego klientami były firmy znajdujące się na różnych szczeblach rozwoju i różnej wielkości, poczynając od innowacyjnych start-upów, poprzez podmioty z sektora MSP, a kończąc na dużych firmach.

Posiada również praktyczne doświadczenie biznesowe i menadżerskie. Współpracując z przedsiębiorcami, zwłaszcza małymi często łączy swoje doświadczenie biznesowo – menadżerskie z coachingiem, a niekiedy także z mentoringiem. Jest certyfikowanym coachem w podejściu Multi-Level Coaching. Metodologia MLC jest zgodna ze standardami International Coach Federation (ICF) i akredytowana przez Izbę Coachingu.

Jego ulubionym obszarem pracy jest przywództwo, na które składa się między innymi: określanie celów zgodnych z osobistymi motywacjami i ambicjami, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji oraz wpływ na innych, a także skuteczność w działaniu. W tym obszarze ukończył między innymi Studium Doskonalenia Kompetencji Przywódczych prowadzone przez The John Maxwell Team.


malgorzata lozinska kiko eduMałgorzata Łozińska 

Dyplomowany psycholog ze specjalizacją Psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Certyfikowany psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień. Certyfikowany coach w podejściu MLC, akredytowanym przez Izbę Coachingu, zgodnym ze standardami International Coach Federation. Pracuje z klientem indywidualnym i zespołowym.

Pracuje z klientem indywidualnym i zespołowym. Zrealizowała ponad 1500 godz szkoleń w obszarze szeroko rozumianej  pomocy psychologicznej. Ukończyła  I- podstawowy i II- zaawansowany stopień szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Ukończyła szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych, oraz szkolenie z terapii uzależnień od narkotyków, przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Obecnie jest w trakcie podyplomowego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji.  Odbyła praktyki i staże kliniczne m. in w Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Ośrodku Terapii Uzależnień Alkoholowych, w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii.

Mówi płynnie po włosku, angielsku i francusku oraz oczywiście po polsku.

trener_circle_BarbaraBarbara Pędzich Ciach

Ekspertka, trenerka i doradczyni ds. pozyskiwania funduszy unijnych z 7-letnim doświadczeniem oraz intensywną praktyką w prowadzeniu szkoleń, jak również doradztwa indywidualnego i grupowego.

Specjalizuje się w efektywnym pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych i rozliczaniu współfinansowanych projektów, tworzeniu i zarządzaniu podmiotami ekonomii społecznej oraz profesjonalnym budowaniu partnerstw trójsektorowych i branżowych, tworzeniu dokumentów strategicznych i planistycznych wysokiej jakości oraz budowaniu satysfakcjonującej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Doświadczona trenerka i szkoleniowiec w obszarach zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej, jak i środków publicznych. Specjalizuje się też w warsztatach z zakresu zarządzania organizacją,  kreowania wizerunku organizacji, a także autoprezentacji, budowania zespołu, zarządzania i motywowania współpracowników oraz tworzenia strategii działania i  rozwoju. Jako trenerka  kreatywnie wykorzystuje najskuteczniejsze techniki przekazywania i utrwalania wiedzy oraz nabywania praktycznych umiejętności.

Animatorka rozwoju lokalno-gospodarczego z licznymi sukcesami na obszarach wiejskich północno-wschodniego Mazowsza.

 

Renata SeredynskaRenata Seredyńska – Abou Eid

Associated Profesor, Doktor nauk i wykładowca akademicki na Wydziale Języków Nowożytnych i Kultur University of Nottingham w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w obszarze edukacji dorosłych, języka angielskiego, etnografii językowej i tłumaczeniach. Wykształcona w zakresie pedagogiki i metodologii nauczania, w swojej pracy z zagranicznymi studentami koncentruje się na zagadnieniach komunikacji międzykulturowej, akulturacji, kulturowej transformacji osób migrujących. Ponadto jej interdyscyplinarne doktoranckie badania koncentrują się na kulturowych elementach procesów adaptacyjnych polskich społeczności w Wielkiej Brytanii. Ze względu na intersekcjonalność jej pracy prezentowała się na wielu międzynarodowych konferencjach, w tym w Europejskim Towarzystwie Badań nad Edukacją Dorosłych (European Society for Research on the Education of Adults – ESREA).

W latach 2005-2008 wykładowca na Wydziale Komunikacji Międzykulturowej oraz lektorka Centrum Języka Angielskiego na Uniwersytecie Nottingham w Ningbo w Chinach. W latach 1998-2005 m.in. wykładowca Kultury Brytyjskiej w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka studiów językowych i pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim – Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego oraz Wydział Anglistyki. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Wydział Stosunków Międzynarodowych.

Publikuje w wielu międzynarodowych wydawnictwach swoje odkrycia dotyczące takich tematów jak: tożsamość, sieci internetowe i społeczności cybernetyczne, translacja, akulturacja, percepcje i tłumaczenie kulturowe. Jest członkiem International Pragmatics Association (IPrA).

Doświadczony wykładowca w środowisku międzynarodowym, trener z zakresu warsztatów i szkoleń międzykulturowych oraz negocjacji międzynarodowych. Ekspertka z zakresu wielokulturowości łącząca pasję, podstawy naukowe z profesjonalizmem i wieloletnią praktyką.

Jacek Strzałkowski 

Jacek Strzałkowski od 15 lat zajmuje się komunikacją zewnętrzną i public relations dla instytucji publicznych i firm. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu biurem prasowym, media relations, wystąpieniach publicznych i prowadzeniu konferencji.

Był rzecznikiem prasowym PGE Polska Grupa Energetyczna, rzecznikiem prasowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz rzecznikiem prasowym Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Prowadził także działania public relations dla austriackiej firmy Keimfrei GmbH z branży chemii budowlanej. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest prezesem zarządu Autorskiego Towarzystwa Edukacyjnego.