cuheko wawa 1
15 lipca 2019

Potrzeby trenerów, edukatorów i kompetencje kluczowe

Co najbardziej motywuje trenerów, edukatorów z krajów europejskich? Z jakimi wyznaniami spotykają się w swojej pracy? Jak połączyć nauczanie kompetencji kluczowych z kulinarnym dziedzictwem? Nad tymi zagadnieniami pracujemy w  międzynarodowym zespole ekspertów.

W dniach 8-9 lipca 2019 gościliśmy międzynarodowy zespół ekspertów „Kitchen of Skills – Projektu „Poprzez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych” („Through culinary heritage to key competences” EU ERASMUS+ Program). 

cuheko wawa 12

Kończymy prace nad międzynarodowym badaniem potrzeb edukacyjnych edukatorów, trenerów z zakresu kompetencji kluczowych.

Co najbardziej motywuje edukatorów z różnych krajów? Z jakimi wyznaniami spotykają się w swojej codziennej pracy? Jak sobie z nimi radzą?

Pracujemy nad wynikami tego badania, które było prowadzone w Polsce, Słowenii, Cyprze i Finlandii. Otrzymaliśmy także odzew od edukatorów z innych krajów europejskich, m.in. z: Austrii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Węgier.

cuheko wawa 14Ale to nie koniec, a dopiero początek – na podstawie zebranych wyników oraz badań wymyślamy jak połączyć dziedzictwo kulinarne z nauką kompetencji kluczowych takich jak: kompetencje społeczne (miękkie), przedsiębiorczość, kompetencje cyfrowe, kompetencje z zakresu tworzenia i rozumienia informacji oraz kompetencje międzykulturowe.

Pierwsze efekty naszej pracy z radością zaprezentujemy już wkrótce.  Zapraszamy już teraz :)

 

On July 8-9, 2019, KIKO Educational Solutions hosted an international team of experts “Kitchen of Skills – of European Union ERASMUS+ Project” Through culinary heritage to key competences “(” Through culinary heritage to key competences “).cuheko wawa 15

We are finishing work on an international study of the educational needs of educators and trainers in the field of key competences.

What motivates educators from various countries most? What  challenges  do they meet in their daily work? How are they dealing with them?

We are working on the results of this study, which was conducted in Poland, Slovenia, Cyprus and Finland. We have also received a response from educators from other European countries, including from: Austria, Greece, Great Britain, Hungary.

cuheko wawa 21But this is not the end, but the beginning – based on the collected results and research, we come up with how to combine the culinary heritage with the science of competence such as: social competences (soft skills), entrepreneurship, digital competences, competence in creating and understanding information (literacy) and intercultural competences.

We will be presenting the first effects of our work soon. We invite you now :)

 

Cuheko Logos 150