eCOMVET

Projekt innowacyjnych szkoleń, kursów w obszarze zaawansowanej komunikacji interpersonalnej dla lekarzy weterynarii.

COMVET

Projekt COMVET “Developing communication competences among veterinary doctors“

Kitchen of skills

CUHEKO – Poprzez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych

COMDENT

Projekt COMDENT „Developing communication competences among medical doctors with specialization in dentistry”

Projekt PEK

Projekt PEK – „Profesjonalna Europejska Kadra”