Szkolenia biznesowe Warszawa

Szkolenia zamknięte

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno zawodowe jak i trenerskie oraz wykształcenie w obszarach prowadzonych szkoleń.

Zapraszamy na szkolenia przygotowane specjalnie dla Państwa Instytucji, w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie. Chętnie przygotujemy i prześlemy ofertę, spotkamy się i  zaprezentujemy jak możemy odpowiedzieć na Wasze potrzeby.

Dla wygody czytających przygotowaliśmy podział przykładowej oferty na trzy kluczowe grupy odbiorców, co nie oznacza, że podobne tematy nie mogą być realizowane dla wszystkich grupy odbiorców po uwzględnieniu specyfiki każdej z branż.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNIANIA SIĘ Z OFERTĄ SZKOLEŃ DLA:

Badanie potrzeb szkoleniowych
Dla Odbiorców naszych szkoleń przygotowujemy także badanie potrzeb szkoleniowych. Dzięki badaniu, opartego na ustalonym miedzy Klientem a KIKO zakresem i celami badania identyfikowane są obszary uznane przez Państwa za najważniejsze. Po przeprowadzeniu analizy możliwe jest zaproponowanie jednego lub kilku najlepszych rozwiązań szkoleniowych i nietreningowych, które zaspokoją  potrzeby i wpłyną pozytywnie na rozwój organizacji.

Ocena efektywności szkoleń metodą Kirkpatrick’a
Przygotowujemy także ocenę efektywności szkoleń metodą Kikrpatrick’a. Dzięki tej ocenie możecie Państwo mieć pełen wgląd w ocenę optymalnego zaplanowania działań i wydatków związanych z rozwojem zasobów ludzkich, podnoszeniem kwalifikacji, planowaniem skutecznej polityki szkoleniowej i rozwojem pracowników.  Czyli, mówiąc w skrócie, możecie zbadać  efektywność (w tym finansową) inwestycji w szkolenia.