Biznesplan szkolenie zaawansowane

Biznesplan dla zaawansowanych

TERMINY

 • {{ item | editionDates }} - {{item.place}}

To szkolenie nie ma jeszcze zdefiniowanych terminów.

rejestruję się »

Biznesplan dla zaawansowanych – analizy niezbędne do przygotowania dobrego biznesplanu

Biznes plan to skuteczne narzędzie do przygotowywania i oceny projektów inwestycyjnych oraz rozwojowych. Umiejętność stworzenia jak najlepszego biznesplanu to cenna kwalifikacja zawodowa, leżąca u podstaw sprawnie realizowanych rentownych projektów. Dlatego warto rozwijać swoje kompetencje w zakresie opracowywania biznesplanów na zaawansowanym poziomie.

Zapraszamy Cię na szkolenie, podczas którego dowiesz się, jakie informacje są potrzebne do przygotowania dobrej jakościowo treści merytorycznej biznesplanu oraz w jaki sposób  pozyskać te informacje, aby były wiarygodne dla inwestorów. Udoskonalisz również swoje umiejętności z zakresu przygotowywania prognoz finansowych oraz oceny projektów z uwzględnieniem kryteriów finansowych. Szkolenie będzie miało formułę wykładowo-warsztatową, co oznacza, że uczestnicy na bieżąco będą mogli przećwiczyć swoje umiejętności i zastosować zdobytą wiedzę.Szkolenie jest dla Ciebie, gdy...
 • Jesteś właścicielem firmy lub należysz do kadry kierowniczej
 • Chcesz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie biznesplanu
 • Zajmujesz się planowaniem lub oceną przedsięwzięć inwestycyjno-rozwojowych
 • Elementem Twojej pracy jest opracowywanie biznesplanów
 • Chciałbyś udoskonalić swoją umiejętność tworzenia biznesplanu na poziomie zaawansowanym
 • Potrzebujesz eksperckich wskazówek na temat przygotowywania biznesplanów
 • Chciałbyś wymienić się doświadczeniem z osobami, które specjalizują się w biznesplanach
Program, który zrealizujesz
 • Wprowadzenia do tematyki szkolenia
 • Sporządzanie podstawowych analiz
  • Analiza PESTEL
  • Model 5 sił Portera
  • Analiza SWOT (ćwiczenia dla uczesntików)
 • Analiza ryzyka
  • Zasadność przygotowywania
  • Ćwiczenia: praca warsztatowa na konkretnym przykładzie
 • Analiza finansowa
  • Elementy analizy finansowej i zależności między nimi
  • Zasady opracowywania prognoz finansowych
  • Przećwiczenie sporządzania rachunku przepływów na konkretnym przykładzie
  • Prognozowanie przychodów i kosztów (praca grupowa z informacjami zwrotnymi dla uczestników)
 • Ocena finansowa
  • Sposoby finansowej oceny przedsięwzięcia
  • Próg rentowności, efektywność ekonomiczna inwestycji
  • Analiza wrażliwości, analiza wpływu inwestycji na sytuację podmiotu
 • Podsumowanie treści szkolenia
Metody pracy

Szkolenie jest prowadzone metodą wykładowo -warsztatową, co oznacza, że uczestnicy na bieżąco będą mogli przećwiczyć swoje umiejętności i zastosować zdobytą wiedzę.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, że biznes plan jest narzędziem, które można wykorzystać do planowania, oceny i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych bądź rozwojowych. Uzyskają wiedzę, jakie informacje są potrzebne do przygotowania dobrej jakościowo treści merytorycznej oraz w jaki sposób  pozyskać te informacje, aby były wiarygodne dla inwestorów. W trakcie szkolenia uczestnicy rozszerzą także swoją wiedzę z zakresu przygotowywania prognoz finansowych oraz oceny projektów z uwzględnieniem kryteriów finansowych.

Zagadnienia teoretyczne poznasz w przejrzystej i ciekawej formie podczas krótkich wykładów z wykorzystaniem obrazowych przykładów, prezentacji multimedialnych, flipchartu itp. Różne formy pracy w parach i większych podgrupach zapewnią Ci interesujące dyskusje i przydatne wnioski. Dodatkowo wymiana doświadczeń z podobnymi osobami oraz analiza konkretnych przykładów dadzą Ci pełniejsze zrozumienie prezentowanych zagadnień, a także praktyczne wskazówki i rozwiązania. Każdą metodę, jaką poznasz, będziesz ćwiczyć pod okiem eksperta podczas szkolenia – tak, by mogła ona stać się Twoją nową umiejętnością.

Różnorodne metody pracy aktywizujące uczestników zapewniają najbardziej efektywne przyswojenie wiedzy i przetrenowanie konkretnych umiejętności, zgodnie z zasadą: 90% zapamiętujemy z tego, co robimy – czyli przećwicz, a lepiej zapamiętasz i łatwiej zastosujesz, gdy będziesz tego potrzebować. 

Korzyści dla Ciebie
 • Dowiesz się, jak można wykorzystać biznesplan do planowania, oceny i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Poznasz sposoby pozyskiwania informacji wiarygodnych dla inwestorów
 • Dowiesz się, jak wykorzystać analizę PESTEL, model 5 sił Portera i analizę SWOT do przygotowania biznesplanu
 • Nauczysz się, jak przygotować dobrą analizę ryzyka
 • Poznasz zasady opracowywania dobrych prognoz finansowych
 • Będziesz potrafił/a przygotować analizę finansową
 • Nabędziesz kwalifikacje rzetelnej oceny finansowej biznesplanów
 • Udoskonalisz umiejętność przygotowywania przedsięwzięć inwestycyjno – rozwojowych
 • Dostaniesz eksperckie wskazówki, które pomogą Ci podnieść kwalifikacje w zakresie biznesplanów na zaawansowanym poziomie
Trener

artur-krysik

Artur Krysik –  Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie biznesowym dla przedsiębiorstw. Specjalizuje się w tworzeniu strategii rozwoju, konstruowaniu założeń do projektów inwestycyjnych, analizach finansowych, opracowywaniu biznes planów oraz ocenie biznesowej projektów, w tym projektów innowacyjnych. Pracował z przedsiębiorcami przy realizacji przedsięwzięć o bardzo zróżnicowanym charakterze. Począwszy od zakupu pojedynczej maszyny do zakładu produkcyjnego poprzez budowę zakładu i uruchomienie całkiem nowej działalności po rozbudowę jednego z głównych dworców kolejowych w Polsce.

Autor ponad 100 profesjonalnych biznesplanów i opracowań o podobnym charakterze tworzonych dla potrzeb pozyskania środków z różnych źródeł, m. in. z kredytów, funduszy unijnych oraz od inwestorów prywatnych.

Przygotowane przez niego biznesplany dotyczyły  zróżnicowanych przedsięwzięć zarówno pod względem wielkości, stopnia innowacyjności, jak i branż. Współpracował z klientami z przedsiębiorstw na różnych szczeblach rozwoju i różnej wielkości: z dużymi firmami, jak ALSTOM Power Sp. z. o.o. i P.R.I. POL AQUA S.A. oraz z mniejszymi przedsiębiorstwami i innowacyjnymi start-upami.

Doświadczony trener, prowadził szkolenia m.in.: z zakresu: opracowywania projektów inwestycyjnych pod kątem pozyskania finansowania z funduszy Unii Europejskiej, zarządzania projektami inwestycyjnymi.

Certyfikowany coach w podejściu Multi-Level Coaching. Metodologia MLC jest zgodna ze standardami International Coach Federation (ICF) i akredytowana przez Izbę Coachingu.

Opinie

Twoja opinia może być pierwsza!

Czas, miejsce, cena

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie jednodniowe. Czas trwania od godz. 09:00  do 16:00.

Rejestracja uczestników rozpoczyna się od godz. 09:00

Miejsce szkolenia:

Zebra Tower, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa.

Cena za 1 uczestnika:

Cena udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi 1200 złotych brutto.

W cenie szkolenia uczestnicy mają zapewnione: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch/obiad oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Uczestnicy mogą korzystać także z promocji, w tym ofert specjalnych dla naszych Partnerów. Sprawdź nasze promocje poniżej. 

Rejestracja

Przejdź do rejestracji naciskając poniżej przycisk “rejestruję się”

rejestruję się »

Promocje


promo-1_b

rejestruję się
Na temat:
{{ trainingName }}
 
W terminie:
 
Cena:
{{ trainingCost }} PLN za udział 1 uczestnika

Zamawiający
Dane do faktury
Proszę wypełnić wszystkie pola oznaczone na czerwono.
Niepoprawny adres e-mail.
Numer NIP zawiera błędy.
Numer telefonu zawiera błędy.
Numer faxu zawiera błędy.
Musisz potwierdzić zobowiązanie do płatności, oświadczenie o fakturze oraz zgodę na przetwarzanie danych.
Musisz podać conajmniej jednego uczestnika.
Musisz podać poprawne adresy email wszystkich uczestników.
Musisz podać stanowiska wszystkich uczestników.
Nazwa instytucji Imię i nazwisko
Adres
Ulica, nr. domu, lokalu
Miejscowość
Miejscowość wraz z kodem pocztowym
NIP
Telefon
E-mail

Osoby zgłoszone
Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon
{{ $index + 1 }}
Razem liczba osób: {{ totalParticipants() }}
Razem opłata: {{ totalParticipants() * trainingCost || 0 }} PLN
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej zgłoszenie:
 
Uwagi:
 


Liczba uczestników ograniczona!
Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu zostanie Państwu przesłana na adres e-mail podany w niniejszym formularzu rejestracyjnym.
Zgłoszenie - potwierdzenie danych zgłoszenia
Na temat:
{{ trainingName }}
 
W terminie:
{{ editionDescription(chosenEdition) }}
 
Cena:
{{ trainingCost }} PLN za udział 1 uczestnika
Zamawiający
Dane do faktury
Nazwa instytucji {{ registration.institution }}
Adres {{ registration.address }}
Miejscowość {{ registration.city_and_zip }}
NIP {{ registration.tax_payer_id }}
Imię i nazwisko osoby kontaktowej {{ registration.contact_person }}
Telefon {{ registration.phone }}
Fax {{ registration.fax }}
E-mail {{ registration.email }}

Osoby zgłoszone
Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon
{{ $index + 1 }} {{ participant.name }} {{ participant.email }} {{ participant.phone }}
Razem liczba osób: {{ totalParticipants() }}
Razem opłata: {{ totalParticipants() * trainingCost || 0 }} PLN
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej zgłoszenie:
{{ registration.filling_person }}
 
Uwagi:
{{ registration.remarks }}
 
Czy powyższe dane są prawidłowe?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

promo-2_a

promo-1_a

+ 48 602 479 180
szkolenia@kiko.com.pl