publikacja-kiko-educational-frse
publikacja-frse-kiko-education
1 lutego 2019

Wielokulturowość w zarządzaniu projektem międzynarodowym

Czy można zaplanować i zarządzać w prosty sposób komunikacją w wielokulturowym projekcie międzynarodowym? Jakie proste narzędzia komunikacji można stosować by uniknąć konfliktów? Na co warto zwracać uwagę w komunikacji z partnerami z innych krajów i kultur by odnieść sukces?

Realizacja projektu międzynarodowego w zespole może być wielką przyjemnością ale także wyzwaniem.

W jednym przedsięwzięciu spotykają się osoby i instytucje z różnych kręgów kulturowych, o odmiennych doświadczeniach, przyzwyczajeniach i wyobrażeniach na nasz, innych osób oraz krajów temat.

Co można zrobić by realizacja projektu międzynarodowego lub wielokulturowego była łatwiejsza i przyjemniejsza?publikacja-frse-kiko-education

“W projekcie międzynarodowym pracujemy w środowisku wielokulturowym, i wskazane jest, by na samym początku realizacji projektu, lub naszego zadania, sprawdzić jakie są nasze osobiste doświadczenia oraz doświadczenia zespołu w pracy w grupach wielokulturowych. A mogą one być bardzo różne. Zarówno w przypadku każdej instytucji biorącej udział w projekcie, jak też każdego z członków zespołu. Warto zastanowić się i przedyskutować w zespole, czy i jakie mamy wspomnienia, ale też oczekiwania, wyobrażenia, nadzieje lub obawy związane z projektem i współpracą międzynawową.  Omówienie ww. spraw pozwala na poznanie naszych przekonań, mocnych stron, ewentualnych obaw członków zespołu projektowego i odpowiednie im zaradzenie…”

źródło: “Siła partnerstw strategicznych”: Inga Kołomyjska – Wielokulturowość w zarządzaniu partnerstwem ponadnarodowym, wyd. FRSE, Warszawa, 2018

 

publikacja-kiko-educational-frseCały artykuł i więcej informacji znajdziesz w rozdziale napisanym przez Eksperta KIKO Educational Solutions w najnowszej, bardzo ciekawej i inspirującej, publikacji „Siła partnerstw strategicznych” Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.

Książka ta ukazała się z początkiem 2019 roku i jest dostępna w wersji elektronicznie na stronie czytelni Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji link do publikacji -> “Siła partnerstw strategicznych”