Ewaluacja szkoleń i procesów rozwojowych

Optymalizuj swoje szkolenia z profesjonalną ewaluacją!

Jak możemy pomóc

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, rozwijanie kompetencji pracowników stało się kluczowym elementem sukcesu każdej firmy. Firmy szkoleniowe oferują szeroką gamę szkoleń, ale jak sprawdzić, czy są one naprawdę skuteczne? Odpowiedzią jest profesjonalna ewaluacja szkoleń, która pozwala na skonkretyzowanie korzyści płynących z inwestycji w rozwój personelu.

Czy ewaluacja procesu szkoleniowego lub rozwojowego jest potrzebna?

Tak! Ewaluacja to kluczowy proces, który pomaga firmom sprawdzić i ocenić skuteczność swoich działań edukacyjnych w oparciu o określone kryteria oceny.
Odpowiedzi których udziela ewaluacja są kluczowe dla optymalizacji procesu szkoleniowego.

Ewaluacja w branży szkoleniowej ma zastosowanie w procesie np. badania potrzeb szkoleniowych, badania potrzeb rozwojowych oraz oceny skuteczności/efektywności/ użyteczności przeprowadzonego procesu szkoleniowego i/lub rozwojowego.

Dla powodzenia ewaluacji podstawowe znaczenie ma precyzyjnie określenie przedmiotu i celu ewaluacji, kluczowych pytań, na które poszukuje się odpowiedzi oraz kryteriów, z zastosowaniem których przedmiot ewaluacji będzie ewaluowany. [źródło: „Standardy ewaluacji” PTE, 2008].

Rodzaje i narzędzia badań w ewaluacji jakie stosujemy

1) Badania ilościowe pomagają ustalić, jak często w zbiorowości występują określone opinie, fakty, zjawiska. Opracowywanie danych uzyskanych metodami ilościowymi wymaga analizy statystycznej:
• badania ankietowe (sondaże)
• analiza dokumentów zawierających dane statystyczne.

2) Badania jakościowe w ewaluacji służą głównie pogłębionemu zrozumieniu zjawisk i nie mają charakteru reprezentatywnego. Badania te koncentrują się na dotarciu do postaw, motywów, sposobów postrzegania rzeczywistości i jej interpretacji przez badanych:
• wywiad,
• obserwacja,
• studium przypadku,
• analiza dokumentów tekstowych

Cechy charakterystyczne dla tego rodzaju badania to: celowy dobór (oparty na decyzji badacza/ewaluatora), małe próby (kilka-kilkanaście osób), interaktywny sposób gromadzenia danych oraz elastyczność procesu badawczego.

Ewaluacja szkoleń - czym jest

Ewaluacja to użycie metod badawczych do zbierania, analizy danych oraz interpretacji i oceny jakości, wartości: organizacji, procesu szkoleniowego/szkolenia, procesu rozwojowego. Ewaluacja stanowi mechanizm do zbierania wiedzy o tym, czy udaje się osiągnąć założone cele i jakie czynniki były w tym efektywne, a które okazały się zawodne.

Ewaluacja w branży szkoleniowej ma zastosowanie w procesie np. badania potrzeb szkoleniowych, badania potrzeb rozwojowych oraz oceny skuteczności/efektywności/ użyteczności przeprowadzonego procesu szkoleniowego i/lub rozwojowego.

Jako proces możemy rozumieć tutaj: ocenę organizacji szkoleniowej, jak i ocenę strony organizacyjnej szkoleń, ewaluację pracy trenera, ocenę potrzeb szkoleniowych i ich zaspokojenie przez proces edukacyjny/ rozwojowy /szkoleniowy.
Jeśli firma chce sprawdzić, czy szkolenia przynoszą realne korzyści, czy są efektywne, czy są użyteczne? jak usprawnić cały proces edukacyjny? To ewaluacja jest niezbędna.

Ewaluacja szkoleń - jak skorzystać z tej usługi?

Aby skorzystać z usług ewaluacyjnych, po prostu skontaktuj się z nami.
Współpracę rozpoczynamy od wspólnego określenia celów ewaluacji i jej kryteriów w zależności od przedmiotu ewaluacji.

Po sformułowaniu celu określa się kryteria ewaluacji i następnie pytania kluczowe/ badawcze/ ewaluacyjne.

Po czym precyzujemy dobór narzędzi, metod i źródeł informacji użytych do ewaluacji.

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Bo lubimy ewaluację 🙂

Comparative analysis of the medical veterinary framework in the selected European countries

An International comparative analysis of veterinary doctors educational needs in interpersonal communication with client in selected European countries

On-Line Teaching Process Evaluation in the selected European countries developed in frame of the CUHEKO Project „Through coulinary herritage to key competences”

A comparative international analysis of educational needs of adult educators in key competences in selected European countries

Ewaluacja procesu szkoleniowego lub rozwojowego to kluczowy element sukcesu każdej firmy, korzystającej ze szkoleń lub oferującej takie usługi.
Dzięki ewaluacji możliwe jest nie tylko mierzenie skuteczności działań, ale także ich optymalizacja, co przekłada się na lepsze rezultaty zarówno dla firm szkoleniowych, jak i ich klientów.
Nie czekaj - zainwestuj w profesjonalną ewaluację i podnieś jakość swoich szkoleń już dziś!

Zainteresowana/y?
Chcesz wiedzieć więcej?Skontaktuj się z nami teraz!

Zaufali nam