Szkolenia

Dla kogo są organizowane przez nas szkolenia ? Dla każdego! I to jest świetna wiadomość!

Oferujemy szkolenia otwarte i zamknięte.
Nasze szkolenia obejmują zarówno tematykę kompetencji twardych, jak i tzw. „miękkich” – kompetencji osobistych i społecznych.

Jak możemy pomóc

Wykorzystujemy najnowsze technologie w służbie człowieka. I podnoszenia kompetencji

Szkolenia zamknięte

W szkoleniach zamkniętych mogą brać udział wyłącznie osoby, dla których zostało ono przygotowane. Opracowanie szkolenia specjalnie dla danej grupy lub osoby wiąże się z wyłącznością i wyjątkowością programu szkolenia dopasowanego, "uszytego na miarę" dla konkretnego Klienta. Pozwala też zachować w poufności - wewnątrz organizacji - cały proces edukacyjny, co dla niektórych Klientów może mieć znaczenie.

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte charakteryzują się swobodnym naborem, więc są dostępne dla każdego uczestnika który spełnia warunek uczestnictwa. Osoby zarejestrowane mogą zapoznać się z tematyką, metodami pracy i programem danego szkolenia przed zarejestrowaniem się.
Na szkoleniach otwartych każdy uczestnik ma okazję, by pracować na osobistych przykładach, problemach i celach. Dodatkowo całość lub część kosztu udziału w takim szkoleniu również mogą pokryć za pracownika firmy/organizacje, jeśli go na nie skierują

Kompetencje miękkie, czyli kompetencje psychospołeczne

Udział w szkoleniu otwartym z kompetencji miękkich przynosi korzyści jednocześnie na dwóch polach: osobistym i zawodowym.
• Bardziej efektywne funkcjonowanie na co dzień
Kompetencje psychospołeczne (zwane też osobistymi lub "miękkimi") są uniwersalne, przydatne w codziennym życiu i w wielu różnych sytuacjach. Decydują one również o tym, na ile sprawnie i harmonijnie przebiega współpraca ludzi w zespołach i komunikacja w relacjach osobistych i zawodowych.
• Wzrost efektywności w pracy
w szczególności w zawodach wymagających kontaktu z innymi osobami. Są to bardzo cenne kompetencje w usługach, obsłudze Klienta, sprzedaży, współpracy w zespole, jak również zarządzaniu projektami. Są obowiązkowe w zarzadzaniu zespołem, na każdym jego szczeblu.
• Odpoczynek, przyjemność i nowa energia
Całodniowe szkolenie jest przeżyciem, które pozwala oderwać się od powtarzalnej codzienności oraz zyskać nową energię i motywację do różnych działań. Doświadczeni trenerzy dbają o to, żeby swoją ekspercką wiedzę przekazywać w sposób ciekawy, różnorodny, interaktywny i angażujący każdego uczestnika.
• Ciekawi ludzie i nowe znajomości
Udział w szkoleniu to świetna okazja, by poznać osoby zainteresowane podobnymi tematami oraz skorzystać z ich doświadczenia. Potencjał wiedzy, wsparcia i rozwiązań, jakich dostarcza cała grupa jest nieoceniony!
• Większe możliwości zawodowe
Kompetencje miękkie coraz częściej sprawdzane są już podczas procesu rekrutacyjnego. W niemal każdym ogłoszeniu o pracę można znaleźć wśród wymagań względem potencjalnego pracownika takie umiejętności, jak: praca zespołowa, efektywna komunikacja czy praca pod presją czasu.
Dzięki udziałowi w szkoleniu możesz istotnie zwiększyć swoją atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy.

Rodzaje szkoleń - tematy

W naszej ofercie znajdziecie zarówno szkolenia z kompetencji interpersonalnych (tzw. miękkich), jak i twardych.
Kompetencje twarde to ścisła wiedza merytoryczna, specjalistyczne umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Szkolenia z tego rodzaju kompetencji mogą dotyczyć np. procedur medycznych, procesów zarządczych, opracowywania biznesplanu, zarządzania projektami, analizy finansowej, analizy rynkowej, marketingu.
Kompetencje miękkie to podstawowe zdolności społeczne i psychologiczne, niezbędne do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania w pracy i w życiu zawodowym. Przykładowe tematy to komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, work-life balance (równowaga osobista i zawodowa), asertywność, komunikacja w zespole, radzenie sobie ze stresem zarządzanie sobą w czasie.

Zaufali nam

Chętnie pomożemy!
Skontaktuj się z nami teraz!