Inga Kołomyjska

CEO, Trener, Coach

Doświadcznie

Dyrektor Zarządzająca KIKO Educational Solutions. Certyfikowany trener, coach i doradca. Manager z ponad 17-letnim doświadczeniem w zarządzaniu, komunikacji i edukacji.

Magister ekonomii, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Międzynarodowych Studiów Europejskich Uniwersytetu w Maastricht i Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplomowany lekarz weterynarii. Dyplomowany Trener Biznesu (Master Business Trainer Level Superior), certyfikowany coach w podejściu Multi-Level Coaching, akredytowanym przez Izbę Coachingu, zgodnym ze standardami International Coach Federation. Ukończyła ponad 400 godzin kursów Praktyk NLP i Mistrz Praktyk NLP w Polskim Instytucie Nerolingwistycznego Programowania Benedykta Peczki zgodnych ze standardami Europejskiego Stowarzyszenia NLPt.

Umiejętności

Ekspert z zakresu edukacji, komunikacji, zarządzania, rozwoju przedsiębiorstw.
Wspiera przedstawicieli wielu branż w zakresie kształtowania strategii biznesowych, biznesplanów, strategii marketingowych oraz komunikacyjnych dla ich przedsięwzięć. Posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie z zakresu rozwoju lokalnego, w tym: strategii rozwoju miejscowości z uwzględnieniem strategii komunikacji, dialogu społecznego i konsultacji społecznych.
Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem, m.in.: w przygotowywaniu procesów oraz programów edukacyjnych i szkoleniowych, inwestycyjnych, konsultacyjnych oraz zarządzaniu procesami szkoleniowymi oraz rozwojowymi kadr i instytucji.
Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), Zarządu Województwa Mazowieckiego, ekspert i asesor Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oceniający m.in.: projekty sektorowe, międzynarodowe i innowacyjne.

Nasz zespół