Renata Seredyńska

Associated Profesor, Doktor nauk i wykładowca akademicki

Doświadczenie

Associated Profesor i wykładowca akademicki na University of Nottingham w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w obszarze edukacji dorosłych, metodyki, języka, etnografii językowej.

Wykształcona w zakresie pedagogiki i metodologii nauczania, w swojej pracy z dorosłymi i ze studentami z całego Świata koncentruje się na zagadnieniach komunikacji, w tym międzykulturowej, edukacji dorosłych, akulturacji, kulturowej transformacji. Ze względu na intersekcjonalność jej pracy prezentowała się na wielu międzynarodowych konferencjach, w tym w Europejskim Towarzystwie Badań nad Edukacją Dorosłych (European Society for Research on the Education of Adults – ESREA).

Od 2009 roku wykładowca akademicki na University of Nottingham w Wielkiej Brytanii. W latach 2005-2008 wykładowca na Wydziale Komunikacji Międzykulturowej oraz Kierownik Kursów Centrum Języka Angielskiego na Uniwersytecie Nottingham w Ningbo w Chinach. W latach 1998-2005 m.in. wykładowca Kultury Brytyjskiej w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka studiów językowych i pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim – Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego oraz Wydział Anglistyki. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Umiejętności

Publikuje w wielu międzynarodowych wydawnictwach swoje odkrycia dotyczące takich tematów jak: komunikacja, tożsamość, sieci internetowe i społeczności cybernetyczne, translacja, akulturacja, percepcje i tłumaczenie kulturowe. Jest członkiem International Pragmatics Association (IPrA).
Doświadczony wykładowca w środowisku międzynarodowym, trener z zakresu warsztatów i szkoleń międzykulturowych, komunikacji oraz negocjacji międzynarodowych.
Ekspertka z zakresu wielokulturowości łącząca pasję, podstawy naukowe z profesjonalizmem i wieloletnią praktyką.
Ekspertka w Projektach: COMVET, Kitchen of Skills oraz eCOMVET

Nasz zespół