przedsiębiorczośc

Przedsiębiorczość – kompetencja którą możesz zdobyć

Kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości (ang. Entrepreneurship competence)

Jakie są cechy i kompetencje pomagające odnieść sukces w prowadzeniu przedsiębiorstwa? Czy trzeba się z nimi urodzić by odnosić sukcesy w pracy lub prowadzeniu firmy? Sprawdź czy i jak można się ich nauczyć?

Niektórzy uważają, że przedsiębiorcą trzeba się urodzić. Co nie jest do końca prawdziwe, gdyż przedsiębiorczość jest kompetencją – czyli jest pewnym zestawem cech, umiejętności i wiedzy. Czyli można się jej nauczyć.  I jako takie może podlegać ciągłemu doskonaleniu, kształtowaniu i poprawie. Pewne cechy charakteru lub temperamentu mogą być przydatne przy kształtowaniu postawy przedsiębiorczej jednak nie warunkują one tego czy ktoś będzie odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą.

Przedsiębiorczość definicja 

Przedsiębiorczość jest terminem obejmujący wg niektórych źródeł zespół cech i zachowań właściwych przedsiębiorcom. Wg teorii ekonomii przedsiębiorczość jest z kole definiowana jako swoista forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji.

Ważnymi umiejętnościami charakteryzującymi przedsiębiorców są m.in. umiejętność dostrzegania szans (potrzeb) a także umiejętność doskonalenia swoich pomysłów. Nie bez znaczenia jest także zdolność do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka.

2014-tlo-5-doradztwo-admin

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości definicja wg Rady Europejskiej

Zgodnie z definicją Rady Europejskiej kompetencje w zakresie przedsiębiorczości to między innymi zdolność wykorzystywania szans i pomysłów oraz przekształcania ich w wartość dla innych osób. Przedsiębiorczość opiera się w dużej mierze na kreatywności, krytycznym myśleniu. Istotna jest umiejętność rozwiązywaniu problemów, a także chęć podejmowaniu inicjatywy. Na kompetencję w zakresie przedsiębiorczości składa się także wytrwałość oraz na zdolność do wspólnego działania służącego planowaniu projektów mających wartość kulturalną, społeczną lub finansową oraz umiejętność zarządzanie nimi. (źródła: Zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, 2018 r.)

Przedsiębiorczość – wiedza i umiejętności 

Mówi się, że przedsiębiorca który odnosi sukcesy, powinien posiadać określone kompetencje. W obszarze kompetencji z zakresu przedsiębiorczości wyróżnia się wiedzę i umiejętności z zakresu mi.in:

 • umiejętność dostrzegania różnych możliwości pozwalających przekształcać pomysły w działanie w sferze osobistej, społecznej i zawodowej, a także rozumienia procesu ich powstawania
 • znajomości i rozumienia planowania i zarządzania projektami, obejmujących zarówno procesy, jak i zasoby,
 • rozumienie procesów ekonomicznych oraz szans i wyzwań społecznych i gospodarczych stojących przed pracodawcą, organizacją lub społeczeństwem,
 • świadomość zasad etycznych, wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju,
 • znajomość własnych atutów i słabości.

key-competences kompetencje predsiebiorczosc-kiko-educational-solutions_businessman

Analiza SWOT – dlaczego warto ją zrobić?

W szczególności ww. ostatni punkt (znajomość własnych atutów i słabości) wydaje się dość trudny do szczerej oceny dla wielu początkujących przedsiębiorców.

Jak dobrze ocenić własne silne i słabe strony? W takich sytuacjach, kiedy oszacowanie własnych zasobów jest wyzwaniem, warto jest wykonać nawet podstawową analizę SWOT (silnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń) swojego biznesu i omówić swoje przemyślenia z zaufaną osobą. Zajmie to niewiele czasu, a pozwoli Tobie spojrzeć na swój biznes z większym dystansem i może nowym, świeżym spojrzeniem.

Umiejętności w zakresie przedsiębiorczości opierają się na kreatywności – obejmującej wyobraźnię, myślenie strategiczne i rozwiązywanie problemów – oraz na krytycznej i konstruktywnej refleksji w ramach ewoluujących procesów twórczych i na innowacji. Dlatego warto jest rozwijać swoją kreatywność, bo ma ona też ważną rolę w prowadzeniu biznesu.

Praca zespołowa czy samodzielna?

Kompetencje przedsiębiorcze obejmują zdolność pracy zarówno samodzielnej jak i pracy zespołowej. Przedsiębiorca rozwijający swój biznes z sukcesem, potrafi mobilizować zasoby (zarówno zasoby ludzkie jak i zasoby materialne) oraz prowadzić z powodzeniem działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy sukcesu potrafią łączyć obie te funkcje z powodzeniem. Mitem jest twierdzenie, że można od razu być tylko managerem.

Przedsiębiorcy, którzy tworzyli swoje przedsiębiorstwa od podstaw, zaczynali od oferowania swoich produktów lub usług, cierpliwie rozwijając swoje przedsiębiorstwa krok po kroku. Doskonalili swoje umiejętności zarządzania coraz większymi zespołami ludzi oraz coraz bardziej skomplikowanymi strukturami zasobów i zadań. Dzięki temu, w momencie osiągnięcia pozycji lidera na swoim rynku, mogli z powodzeniem powiedzieć, że wiedzą o funkcjonowaniu swojego przedsiębiorstwa i swojej branży prawie wszystko. Co może stanowić ogromną przewagę konkurencyjną takiego przedsiębiorcy.

kluczowe kompetencje predsiebiorczosc-kiko-educational-solutions businesswoman

Podejmowanie decyzji

Przedsiębiorczość obejmuje także umiejętność i zdolność podejmowania decyzji, w tym decyzji finansowych związanych z kosztem i wartością. Kluczowe znaczenie ma tutaj zdolność skutecznego komunikowania się i negocjowania z innymi osobami, w tym współpracownikami, klientami, podwykonawcami, dostawcami, a także radzenia sobie z niepewnością, dwuznacznością i ryzykiem jako elementami procesu podejmowania świadomych decyzji.

Postawa przedsiębiorcza charakteryzuje się m.in.:

 • zmysłem inicjatywy,
 • poczuciem sprawczości,
 • pro-aktywnością,
 • otwartością na przyszłość,
 • odwagą w podejmowaniu wyzwań oraz zmierzaniu do zaplanowanego celu,
 • wytrwałością w dążeniu do celów,
 • pragnieniem motywowania innych osób i doceniania ich pomysłów,
 • odczuwanie empatii i troskę o innych ludzi i świat,
 • przyjmowaniem odpowiedzialności i postaw etycznych w całym procesie.

Brzmi jak wyzwanie?

Być może. Przedsiębiorczość to zestaw kompetencji, cech i umiejętności, które są ważne dla prowadzenie przedsiębiorstwa. Jednak nadal są to kompetencje, czyli wiedza i umiejętności, które można zdobyć :)

Warto więc próbować i podnosić swoje kompetencje w tym zakresie.

.

Autorka:

mini_kolko-inga-biznesInga Kołomyjska

Certyfikowany trener, coach, manager z ponad 15-cio wieloletnim doświadczeniem w projektach szkoleniowych i edukacyjnych międzynarodowych i krajowych. Ekspert i asesor oceniający  biznesplany i strategie przedsiębiorstw.  Przeprowadziła ponad 1500 godzin szkoleniowych i 300 godzin coachingu biznesowego z zakresu biznesplanu i strategii rozwoju przedsiębiorstw. Pasjonatka profesjonalnej edukacji i szkoleń opartych na rzetelnie opracowanej metodyce i mierzalnych rezultatach.

.

Może zainteresuje Cię

kompetencje-cyfrowe-office-kiko-educational-solutions

Kompetencje cyfrowe