COMVET

O projekcie słów kilka wprowadzenia

Międzynarodowy projekt COMVET “Developing communication competences among veterinary doctors“ został zrealizowany przez KIKO Educational Solutions (Lider Projektu) w Partnerstwie Strategicznym z europejskimi liderami edukacji dorosłych: Synolic Ltd. z Grecji oraz Charakis Research & Consulting Ltd.

Cel projektu

Głównym celem projektu to stworzenie programu szkoleniowego wraz z metodologią skierowanego specjalnie dla lekarzy weterynarii w temacie komunikacji interpersonalnej z klientem - właścicielem zwierzęcego pacjenta. 

W projekcie zbadano potrzeby edukacyjne grypy docelowej lekarzy weterynarii, przeanalizowano systemy edukacyjne, zebrano dobre praktyki i doświadczenia europejskie i światowe, a wynikiem projektu jest program szkoleniowy dla lekarzy weterynarii z zakresu komunikacji interpersonalnej z opiekunem (właścicielem) zwierzęcia – pacjenta.

Innowacyjność projektu

COMVET to międzynarodowy Projektem Partnerstw Strategicznych realizowany przez: KIKO Educational Solutions (Lider Projektu), Synolic Ltd z Grecji oraz Charakis Research & Consulting Ltd z Cypru.

Projekt powstał w odpowiedzi na wyrażaną potrzebę aktywnych zawodowo lekarzy weterynarii doskonalenia  kompetencji w obszarze komunikacji z klientem-opiekunem zwierzęcia.

 

Grupa docelowa projektu

Grupą docelową- odbiorcami rezultatów projektu są praktykujacy lekarze weterynarii.

Jest to bardzo wyspecjalizowana grupa profesjonalistów, którzy po ukończeniu studiów muszą radzić sobie z różnymi specyficznymi sytuacjami w życiu zawodowym.

Coraz częściej lekarze weterynarii stają przed problemem zmiany nastawienia swoich klientów, ich potrzeb oraz coraz bardziej wymagającego i czasami zaskakującego podejścia opiekunów zwierząt. Może to stanowić barierę jak i przysparzać  stresów w pracy.

Komunikacja z klientem (właścicielem zwierzęcia) jest bardzo specyficznym rodzajem kontaktu. Obejmuje umiejętności osobistej komunikacji, wymaga pewnego poziomu empatii, ale także wiedzy, jak prowadzić rozmowę z klientem, tak by otrzymać niezbędne informacje, aby skutecznie diagnozować problem, komunikować się podczas leczenia zwierzęcia-pacjenta, a także zachęcać opiekuna zwierzaka do kontynuowania leczenia i zakończenia całego procesu medycznego z sukcesem dla pacjenta.

Działania projektu

Badanie potrzeb edukacyjnych lekarzy weterynarii w obszarze komunikacji

Opracowaliśmy badanie potrzeb edukacyjnych lekarzy weterynarii, które poprzedzało przygotowanie programu nauczania. Dodatkowo przeprowadziliśmy badanie potrzeb opiekunów zwierzęcych pacjentów w kontekście budowania relacji z lekarzem weterynarii i komunikacji z klientem weterynaryjnym.

Analiza porównawcza systemów edukacyjnych

Opracowanie programu nauczania było poprzedzone międzynarodową analizą porównawczą w zakresie systemów nauczania lekarzy weterynarii w kontekście nauczania komunikacji. Na podstawie badań zostały opracowane program i metodologia szkolenia dla lejkarzy weterynarii w temacie komunikacji z klientem.

Program i metodyka szkolenia

Na podstawie badań, analiz stworzyliśmy sylabus, metodykę i program szkolenia dla lekarzy weterynarii z tematu komunikacji interpersonalnej z klientem weterynaryjnym - opiekunem zwierzęcia.

Comparative analysis of the medical veterinary framework in the selected European countries

An International comparative analysis of veterinary doctors educational needs in interpersonal communication with client in selected European countries

Strona internetowa Projektu:
www.comvet.eu

Inne projekty