Projekt PEK

Podsumowanie projektu

KIKO Business Solutions był realizatorem projektu PEK - „Profesjonalna Europejska Kadra” współfinansowanego ze środków Programu ERASMUS+ Unii Europejskiej w okresie grudzień 2014- listopad 2015.
Projekt jest wyrazem motta "Uczymy się przez całe życie".

Celem projektu był wzrost wiedzy oraz umiejętności zespołu KIKO Business Solutions z zakresu komunikacji międzyludzkiej z wykorzystaniem meta-programów oraz coachingu zespołowego i rozpowszechnienie tej wiedzy.

Inne projekty