Mama wraca do pracy

Kilka słów o projekcie

Projekt „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu mamy” zrealizowany przez Fundację Jabłko we współpracy z KIKO Business Solutions oraz Testa PR był współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Cel i założenia projektu

W ramach projektu Fundacja Jabłko zaprosiła mieszkanki Warszawy do działu w projekcie. Młode mamy,  w wieku 25 – 44 lat, wzięły udział w cyklu szkoleń z zakresu ekonomii społecznej, współpracy zespołowej ora zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej jak też tworzenia biznesplanu przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Szkolenia trwały od listopada do grudnia 2014 r. w czterech sesjach szkoleniowych. Na zakończenie projektu, uczestniczki przygotowały modele przedsiębiorstw ekonomii społecznej, wraz z ich biznesplanami, które chciałyby realizować.

Powrót na rynek pracy dla mamy nie zawsze łatwy, ale może być też szansą na dobrą zmianę

Projekt był odpowiedzią na wyzwania, jakie młode mamy często napotykają powracając po urlopie wychowawczym, na rynek pracy, nie mogąc znaleźć pracy lub mając trudność z pogodzeniem życia zawodowego na etacie z życiem rodzinnym. 

Czasami mamy, wchodząc w nową rolę życiową jaką jest macierzyństwo, przewartościują swoje dotychczasowe życie i zaczynają rozglądać się za innymi niż dotychczasowe, rozwiązaniami zawodowymi. 

W ramach projektu dostarczyliśmy Mamom niezbędne informacje, wiedzę i doświadczenie z zakresu pracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zakładania podmiotu ekonomii społecznej, oraz konstruowania biznesplanu, by mogły One w bezpiecznych warunkach sprawdzić swoje pomysły biznesowe.

Temat aktywizacji kobiet chcących wrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, jest bardzo aktualny. Powrót na rynek pracy w tym  perspektywa łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych wywołuje u prawie 60% matek lęk. Ponad 1/3 mam jako przyczynę powrotu do pracy podaje względy finansowe i uznanie ich pensji, za ważną część dochodów rodziny. – mówi Agnieszka Strzałkowska, Wiceprezeska Fundacji Jabłko, Koordynatorka Projektu – Ponad 35% kobiet wychowujących dziecko czuje potrzebę „wyjścia z domu”. Co ciekawe, około 16% mam uznaje swoją karierę za ważną część ich życia. W projekcie chcemy mamo pomóc przyjrzeć się ich pomysłom na powrót na rynek pracy w formule przedsiębiorstwa ekonomii społecznej”.

Dlatego Fundacja Jabłko zaprosiła mieszkanki Warszawy do udziału w projekcie „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu mamy”. W projekcie młode mamy,  w wieku 25 – 44 lat, mogły wziąć udział w cyklu szkoleń z zakresu ekonomii społecznej, pracy zespołowej, zakładania podmiotów ekonomii społecznej i tworzenia biznesplanu przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Na zakończenie projektu, uczestniczki przygotowały modele i biznesplany przedsiębiorstw ekonomii społecznej, które chciałby realizować

W projekcie wzięły udział warszawskie mamy w szczególności z dzielnic: Białołęka, Mokotów, Praga Południe, Śródmieście, Ursynów, Wola, Bemowo zainteresowane przygotowaniem założeń i modeli do uruchomienia przedsiębiorstwa społecznego. Szkolenia odbywały się w od listopada do grudnia 2014 r. w czterech sesjach szkoleniowych, w Warszawie.

Projekt jest odpowiedzią na wyzwania, jakie młode mamy często napotykają powracając po urlopie wychowawczym, na rynek pracy, nie mogąc znaleźć pracy lub mając trudność z pogodzeniem życia zawodowego na etacie z życiem rodzinnym. – mówi Inga Kołomyjska, Trenerka i Coach KIKO Educational Solutions, oraz ekspertka m.in.: z zakresu komunikacji, zarządzania zmianą i ekonomii społecznej – „Czasami mamy, wchodząc w nową rolę życiową jaką jest macierzyństwo, przewartościują swoje dotychczasowe życie i zaczynają rozglądać się za innymi niż dotychczasowe, rozwiązaniami zawodowymi. W projekcie chcemy dostarczyć mamom niezbędnych informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu zakładania podmiotu ekonomii społecznej, by mogły one w bezpiecznych warunkach sprawdzić swoje pomysły biznesowe”.  

Dzięki udziałowi w projekcie młode mamy dowiedziały się, czym jest przedsiębiorczość społeczna, jakie ma formy, jak współpracować w grupie, w jaki sposób można założyć podmiot ekonomii społecznej, jak przygotować jego biznes plan. 

Rezultaty

W projekcie wzięło udział 20 Pań, które pracując w 4 grupach warsztatowych zdobywały wiedzę, umiejętności z wielu obszarów oraz zbudowały swoje modele przedsiębiorstw społecznych.

Dzięki udziałowi w projekcie młode mamy dowiedziały się, czym jest przedsiębiorczość społeczna, jakie ma formy, jak współpracować w grupie, w jaki sposób można założyć podmiot ekonomii społecznej, jak przygotować jego biznes plan.  W ramach projektu była również możliwość konsultacji tych modeli ze specjalistami oraz ekspertami z zakresu tej dziedziny. Aby takie modele zostały wypracowane konieczne były warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, z zakresu formalno- prawnej oraz budowanie biznesplanów. Podczas warsztatów uczestniczki mogły ocenić, czy ich pomysły będą opłacalne, czego by ewentualnie potrzebowały by zrealizować pomysły w praktyce i jak mogłyby funkcjonować  w prawdziwych warunkach rynkowych.

W ramach projektu jako KIKO Educational Solutions zaprojektowaliśmy  i i przeprowadziliśmy proces szkoleniowy i coachingowy. W szkoleniach wzięło udział 20 kobiet, które pracując w 4 grupach warsztatowych zbudowały  swoje modele przedsiębiorstw społecznych. Spotkania  składały się z 4 sesji szkoleniowych, w tym po dwie sesje trzydniowe w listopadzie br. i dwie sesje dwudniowe w grudniu br. Na zakończenie projektu Uczestniczki opracowały swoje modele czterech przedsiębiorstw społecznych.  Udział w zajęciach dla Pań był bezpłatny. 

Panie miały także możliwość konsultacji tych modeli ze specjalistami oraz ekspertami z zakresu tej dziedziny. Jednak, by takie modele zostały wypracowane konieczne były warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, z zakresu formalno- prawnej oraz budowanie biznesplanów. 

Podczas warsztatów uczestniczki mogły ocenić, czy ich pomysły będą opłacalne, czego by ewentualnie potrzebowały by zrealizować pomysły w praktyce i jak mogłyby funkcjonować  w prawdziwych warunkach rynkowych. 

Pomysły Pań na przedsiębiorstwa były różnorodne, inspirujące i niezwykle ciekawe. Podczas projektu i wspólnej, intensywnej pracy Uczestniczki sprawdzały różne rozwiązania, badały możliwości organizacyjne i rynkowe. W toku pracy twórczej zawiązały się długoletnie przyjaźnie i współprace. Dziękujemy za ten wspaniały i inspirujący czas.  

Inne projekty